Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

39. díl Seriálu technické analýzy – Cenové gapy a vše co o nich potřebujete vědět

Publikováno
39. díl Seriálu technické analýzy – Cenové gapy a vše co o nich potřebujete vědět
Zdroj: depositphotos.com

Cenové gapy jsou něco s čím se každý obchodník při svém obchodování potýká a s čím musí počítat. Já osobně s gapy pracuji každý den a jsou důležitou součástí mého obchodování. Jsou to extrémní situace v trhu, které nám mohou hodně napovědět o budoucím směru ceny.

V dnešním článku se podíváme na vše důležité co o těchto “mezerách” potřebujete vědět. Pojďme na to. 

Obsah článku cenové gapy

Co je gap, jak vzniká a co nám říká?

Gap, volně přeloženo do češtiny jako “mezera” je místo v cenovém grafu, kde se cena extrémně rychle pohybuje s tím, že za sebou nenechá žádný cenový záznam. Respektive není v ceně zaznamená žádná obchodní aktivita.

Jedná se o prázdné místo mezi close cenou předchozí svíce a open cenou následující svíce. V grafu to vypadá, jako by chyběl záznam mezi dvěma časovými obdobími.

Gap tedy vlastně znamená žádná cena a může se tvořit směrem nahoru i dolu.

cenovy gap tesla
Obr. č. 1 – Ukázka cenového gapu, graf 1H společnosti TESLA

Jak se může takové místo “bez ceny” vytvořit?

Nejčastěji se gapy vytvářejí při otevření trhu v nové obchodní seanci.

Pozorujeme je u aktiv, které mají kratší obchodní den, jako jsou například akcie. Odpovídající burza není otevřena déle jak 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Mimo ty to obchodní hodiny máme tedy spoustu času, kdy se nálada investorů může výrazně měnit. 

Poznámka

Poznámka: Když je burza uzavřena, změna sentimentu obchodníků se projeví až následující obchodní den při otevření burzy vytvořením gapu. 

Tyto změny nálad investorů se mohou měnit na základě silných fundamentálních změn, nebo změnou ekonomických výsledků dané společnosti.

Dalším důvodem vzniku cenových mezer může být značný rozpor mezi nakupujícími a prodávajícími. Neboli mezi poptávkou a nabídkou. Pokud je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou extrémně veliký (poptávka neuspokojí nabídku a naopak), pak se může vytvořit cenový gap.

Taková situace vzniká, když prodejní objednávky nestíhají pohltit nákupní příkazy a naopak, když nákupní objednávky nemají dostatečnou protistranu v prodejních příkazech. 

Ideální podmínkou pro tvorbu cenového gapu je nízká likvidita.

To vše vzniká v době nízké likvidity, tedy v období nízkého zájmů obchodníků (nízkého volume). To vše vytváří ideální podmínky pro tvorbu cenových gapů. Nutno zmínit, že takové situace jsou na dnešních trzích velice zřídka k vidění. Důvodem je obrovská likvidita, která je typická například pro forex

Kdy se gapy tvoří?

Cenové gapy se vytvářejí na denní, týdenní, nebo měsíční bázi. 

Zřejmě nejčastější a nejvíce sledované jsou denní gapy, kdy každé otevření trhu je možnost pro vytvoření cenové mezery. Takový gap nazýváme denní opening gap

Týdenní opening gapy vznikají mezi pátečním uzavřením ceny a pondělním (respektive nedělním) otevřením ceny.

Mezera mezi close posledního dne v měsíci a open prvního dne následujícího měsíce můžeme považovat také za měsíční opening gap.

Výjimečně se gapy mohou tvořit i v průběhu obchodního dne vlivem zmíněného extrémního rozporu nabídky a poptávky. Takové gapy se tvoří na trzích s velice malou likviditou.

Co nám gapy mohou napovědět?

Obecným nepsaným pravidlem a spousta obchodních strategií odkazuje na to že gapy mívají tendenci se často velice rychle vyplňovat. Zároveň ale mohou být použity jako signál do trendu, kdy trend je silný a zanechané Gapy nevyplňuje. Slepá spekulace na vyplnění každého gapu je tedy minimálně nebezpečná. 

Pokud cena vytvořila gap směrem nahoru, znamená to, že nikdo nebyl ochoten prodávat na ceně v místě původu gapu.

Pokud cena vytvořila gap směrem dolu, znamená to, že nikdo nebyl ochoten nakupovat na ceně v oblasti vzniklého gapu. 

Mezery jsou skvělým pomocníkem pro určení sentimentu, porozumění cenových pohybů a obecně kontextu trhu, který chceme obchodovat. Ne každý gap je dobrou příležitostí k obchodu a ne každý gap je předurčen k rychlému vyplnění. Velice záleží kde se cenová mezera vytvořila a za jakých tržních podmínek. 

K takovému pochopení a určení kontextu, nebo sentimentu v souvislosti s gapy, nám může pomoci rozdělení gapů. gapy rozdělujeme podle toho, kde se tyto extrémní situace v trhu dějí a za jakých podmínek.

Typy cenových gapů a jak je obchodovat

 • Běžný cenový gap (Common gap) 

Sám název napovídá, že běžný gap nám toho o market sentimentu nic moc neřekne. V málo likvidních aktivech se tvoří velice často a bez většího dopadu na další pohyb ceny. Často se vyskytuje uprostřed cenového rozpětí (trading range).

Běžný cenový gap nemá zásadní vliv na budoucí dopad ceny a bývá velice rychle vyplněn ještě ten samý den.

Cílem obchodníka, který se soustředí na gapy je se běžnému cenovému gapu vyhnout, respektive nezakládat na takovém gapu obchodní rozhodnutí.

unikovy gap tesla
Obr.č.2 – Ukázka únikového gapu a pokračujícího gapu
 • Průrazový gap (Breakaway gaps) 

Průrazový gap popisuje situaci v cenovém grafu, kdy cena protne důležitou cenovou hladinu (SR úroveň, kulaté číslo, trendová linie apod), nebo cenový pattern (například formace trojúhelník, vlajka, kanál apod.) gapem. 

Je to vlastně klasický únikový cenový pattern (breakout) s tím rozdílem, že únik se děje gapem.

Typické je, že nebývá vyplněn ihned ale za delší časový úsek. Může tedy být považován za signál k pokračování nastoleného trendu ve směru úniku (trendový signál).

 • Pokračující gap (Continuation gap)

Tento typ gapu se vyskytuje v silném trendu, kdy cena gapuje do směru takového trendu. Typicky se děje to, že se tento gap objeví vícero krát v rámci jednoho silného trendu.

Pokračující gap by svým rozpětím neměl být příliš velký a nesmí se vyplnit v rámci platného trendu.

Pokud se v uptrendu objeví pokračující gap, znamená to, že do hry vstoupili další agresivní kupující, kteří zvýšili cenu a nejsou ochotni prodávat. Nastolený trend by tedy měl pokračovat.

 • Gap z vyčerpání (Exhaustion gap)

Problém u tohoto typu gapu je, že se vytváří stejně jako pokračující gap uvnitř silného trendu. Není tedy snadné určit tento typ gapu v živém cenovém grafu. Nápovědou může být jeho rozpětí, bývá totiž často velice široké.

Velice dobrým filtrem pro určení tohoto gapu je místo, kde se vytvoří. Pokud se vytvořil v cenové oblasti, kde očekáváte otočení, nebo minimálně zbrzdění současného trendu, může to být velice zajímavá obchodní protitrendová příležitost. Obchodníci často typ gapu hledají na silných SR úrovní, nebo hranách cenových formací.

Tento gap má tendenci se rychle vyplňovat a značí ukončení trendu. Proti pokračujícímu gapu, nebo průrazovému gapu ho můžeme označit jako protitrendový.

bezpecny gap
Obr.č 3 – Ukázka bežného gapu a gapu z vyčerpání

Gapy z pohledu různých trhů

Některé trhy jsou mnohem více náchylnější na tvoření gapů, jako například akciový trh, nebo futures trh. Na některých trzích, převážně na forexu se objevují mnohem méně.

Je to dáno likviditou daného trhu a také přístupem na daný trh. Gapy mají tendenci se tvořit spíše na trzích, které mají otevírací a zavírací “pracovní” dobu (ideálním je právě akciový trh, naopak méně Gapů uvidíme na 24. hodinovém trhu jako je forex).

 • Gapy na akciovém trhu

Zřejmě nejlepším trhem pro obchodování gapů je akciový trh. Na tomto trhu se gapy objevují velice často. Je to dáno několik faktory.

Akcie jsou objemově méně spekulativní, méně volume značí větší náchylnost na prudké pohyby. Akciový trh má také klasickou otevírací a zavírací dobu. Tedy má “hluché” časové období mezi otevírací a zavírací cenou. V tomto mezidobí mohlo spoustu faktorů ovlivnit sentiment spekulantů. 

Důvodem, proč mají akcie tendenci k častějšímu výskytu gapů, je prostě to, že tráví mnohem více času mimo otevírací dobu burzy.

To je ideální podmínka pro tvorbu gapů ať už vlivem tržních rizik, nebo zpráv týkajících se jednotlivé společnosti.

 • Gapy v komoditním trhu

Méně náchylným na cenové gapy je komoditní trh, protože futures kontrakty se obchodují nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, zhruba pět a půl dne v týdnu. Většina mezer se vytváří v neděli a i tak jsou zde mezery vzácné. Ještě neobvyklejší jsou mezery vytvořené v polovině týdne během výsledkové sezóny.

 • Gapy na forexu

Na devizovém trhu jsou cenové mezery u volně směnitelných měn relativně vzácné. Častěji je můžeme vidět na crossech (křížových měnách, nebo exotických měnových párech), které nejsou tak likvidní. Je to dáno především obrovskou likviditou trhu. Forex je nejobchodovanější trh na světě. Navíc je to 24hodinový trh, který je vlivem globálního obchodování otevřen 24h. 

Na forexu se tedy využívají a obchodují víkendové gapy. Tedy mezery které vznikají v období mezi pátečním uzavřením trhu (close) a nedělním otevřením (open).

Porovnání dvou trhů z pohledů výskytu gapů viz. na obrázku níže. Jasně můžeme vidět, že za stejné období se na akciovém trhu tvoří mnohem více gapů.

akciovy trh vs forex
Obr.č 4 – Porovnání price action akciového trhu (Alibaba Group) a forex trhu (EUR/USD) za stejné časové období

Jak s gapy pracuji já?

Jelikož obchoduji převážně forex z cenových gapů sleduji, mimo jiné, víkendové gapy. Co se týká typů gapů dle rozdělení, které jsme si řekli dříve v článku nejraději mám únikové gapy, které používám jako silný nástroj k určení nové nálady na trhu a právě zmíněný exhaustion gap.

Obchodníci se často snaží v pátek naskakovat do rozjetého vlaku až příliš a hlavně už moc pozdě. Snaží se dohnat nasbírané ztráty a promeškané příležitosti z týdne, nebo zavírají své ztrátové pozice. To vše se může projevit víkendovým gapem z vyčerpání, který často značí alespoň krátkodobé ukončení trendu.

Snažím se naskakovat na první korekci do nového trendu při vytvoření únikového gapu. V případě protitrendového obchodu hledám gap z vyčerpání. 

Tyto gapy mají jednu velkou výhodu, že se v cenovém grafu relativně snadno identifikují. Únikový gap musí protnou důležitou hladinu a nesmí být vyplněn. Gap vyčerpání se musí vytvořit po dlouhém rychlém trendu v místě kde očekávám reakci trhu. Na denní bázi forex, jak jsme si již řekli, příliš cenových gapů nenabízí. I tak pracuji s gapy denně. Jednoduše si je vytvořím. 

Každý den si vyznačím období evropské seance (od 08hod do 17hod SEČ) a období mimo tyto hodiny beru jako imaginární gap. S touto mezerou pracuji se stejným principem jako s cenovými gapy s tím rozdílem, že tento gap je vyplněn cenou, která se vykreslila mimo evropskou seanci. Nemáme tedy v grafu prázdné místo, ale musíme si ho vyznačit. Popřípadě využít indikátor, který mi toto období v grafu vyznačí.

Na obrázku č.5 uvádím příklad jak analyzuji gapy mezi seancemi. Příklad je z GBP/USD, kdy jsem využil období mezi uzavření evropské seance z 24.07 (17hod) a otevřením 27.07 (08hod) jako únikový gap. Cena nám totiž v tomto mezidobí prorazila měsíční high. Takovou hladinu můžeme brát jako silnou SR úroveň. Zároveň tento imaginární gap nebyl ihned vyplněn.

Ten kdo četl článek pozorně již ví, že dle rozdělení cenových gapů můžeme takovou mezeru označit jako únikový gap. Ten nám říká, že by mohl nastat nový trend a cena by po proražení měsíčního high mohla pokračovat výše. To se také následující dny stalo.

Tato technika Vám může otevřít nové možnosti jak analyzovat vaše grafy a může Vám přinést úplně jiný pohled na trh.

analyza gapu
Obr.č 5 – Ukázka analýzy gapu mezi jednotlivými seancemi

Pokud bych měl shrnou obecnou logiku práce s gapy do pár vět, tak by to bylo takto. 

Pokud je mezera zaplněna, znamená to, že počáteční přehodnocení bylo pravděpodobně přehnané.

Nevyplněná mezera naznačuje, že noční události mohly mít zásadní význam, což vedlo k posunu ve vnímání investorů ohledně akcií.

Pro jaké obchodníky má smysl analyzovat gapy

 • Téměř “povinně” pro intradenní obchodníky stock marketu
 • Víkendové gapy jsou jednoduše uchopitelné a nenáročné pro swingové obchodníky na forexu
 • Velice dobře použitelné pro Intradenní obchodníky futures trhu
 • Nejsou vhodné pro dlouhodobé poziční obchodníky

S čím počítat ohledně gapů a na co si dát pozor?

Necháváte otevřené pozice přes noc? Pozor na přeskočené stoplossy!

Pokud držíte pozici déle a jste spíše poziční obchodník, může se stát, že váš stop-loss cena přeskočí gapem. V takovém případě z trhu sice vypadnete ale za horší cenu. Tzn s větší ztrátou.

To samé platí pro vstupní stop objednávky. Tedy pro breakout obchodníky, které zadávají čekající vstupní objednávky. Pokud vaše vstupní cena přeskočí gapem, tak do pozice vstoupíte za horší cenu. 

Různé vykreslování svíček od různých brokerů.

Možná se Vám někdy stalo, že jste viděli rozdíl mezi cenovými grafy stejných instrumentů. Jednoduše stejný graf od různého poskytovatele (brokera) nevypadal úplně stejně. Může to být zapříčiněno vícero důvody;

 • Různí brokeři jsou napojeny na různé providery likvidity pro vypořádání jejich transakcí. Hodně obecně, pokud máte různá data, nebude graf vždy naprosto identický. To samozřejmě ovlivní i vykreslování cenových gapů.
 • Všechny brokeři nevyužívají stejné časové nastavení jejich serverů. Každý broker tak může uzavírat resp. otevírat jednotlivé svíčky ve svých grafech v jinou dobu, proto se vykreslování svíček může výrazně lišit.  Zároveň někteří brokeři vykreslují sobotní svíčku, někteří nikoliv. Tyto rozdíly mohou vytvořit významný rozdíl také ve vytvoření gapů.
 • Rozdíl na demo účtu a live účtů. Reálné podmínky trhu zapříčiňují to, že vykreslování cenových grafů a hlavně gapů bývá často mezi reálným a “papírovým” účtem rozdílné.

Tipy pro obchodování gapů

 • Dříve než budete obchodovat nějaké typy grafů, naučte je se identifikovat. Například kontinuální gapy a gapy z vyčerpání se Vám můžou ze začátku v grafu jevit jako stejné. Oba ale znamenají pro možný budoucí směr ceny zásadní rozdíl.
 • Používejte indikátory ve vaší obchodní platformě vykreslující cenové gapy automaticky. Ušetříte si tím mraky času (hlavně v případě pokud chcete analyzovat gapy tak jako já).
 • Pro jasné a čitelné zobrazení gapů používejte svíčkový graf. Ne spojnicový, nebo čárový.
 • Pro snadnější identifikaci víkendových gapů využijte brokera, který nevykresluje sobotní svíčky.
 • Buďte opatrní, nic není stoprocentní. V našem případě to znamená že nikdy není na 100 % jisté, že zrovna tento gap bude vyplněn a naopak příští gap vyplněn nebude.

Pokud byste měli ohledně práce s gapy nějaké dotazy, napište nám do komentářů. Rádi vám pomůžeme.  Doufáme, že se vám článek líbil a posune vaše dovednosti zase o kus výš.

Obchoduji #ProtiDavu

Líbil se vám tento článek?
32
1

Autor

Nezávislý trader, který vystupuje pod hlavičkou #ProtiDavu se začal zajímat o burzu v době velké hypotékové krize v roce 2008. Burza se stala okamžitě jeho obrovskou vášní, která nevyprchala do dnes. Od té doby si ale prošel jak sám říká, “traderským peklem”, které ho stály spousty let zkoušení, omylů, falešných nadějí, prozření, zklamání, peněz a hlavně času.

Vyzkoušel snad veškeré dostupné i nedostupné techniky, postupy i trhy. O spousty let později nastal největší zlom v obchodování, kdy se mu začalo konečně dařit. Ten zlom se stal v době, kdy opustil veškerá fora, diskuze, skupiny, signály, online guru, rádoby mentory, kurzy, webináře… a začal používat svou hlavu, logiku trhu.

“Prozřel jsem v době když jsem si uvědomil, že všechno to co jsem ty roky hledal mám celou dobu před sebou – na grafech své obrazovky. Dnes bych si přál, aby to prozření přišlo o něco dříve :-)”.

Dnes obchoduje převážně hlavní měnové páry na forex trhu. Používá price action analýzu. Věří, že vše co člověk potřebuje vědět k úspěšnému obchodování je v cenovém grafu. 

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Jakub

Dobrý den, Váš pohled na Gapy se mi moc líbí a je velice zajímavý. Zajímalo by mě proč berete zrovna Gapy mezi 08. a 17. hodinou? Druhá otázka je, jestli byste mohl rozebrat nějaký Váš obchod podle Vašeho přístupu?Předem děkuju.

ProtiDavu

Ahoj Jakube, děkuji za komentář a pochvalu. Evropská seance je neobchodovanější seancí z celého kolotoče forexu od Ameriky až po Asii. Tvoří se při ní nejvyšší volume a je nejsledovanější seancí vůbec.

Druhá nejdůležitější je US seance, která částečně překrývá tu Evropskou (od 14hod). Odpoledne Ameriky ale už tolik obchodované není. Proto beru celou evropskou seanci s tím, že je to zároveň i dopoledne US seance. Tedy od 08hod (Frankfurt) po 17hod (zavření Londýna).

Článek s praktickými příklady a aktuální analýzou z pohledů gapů již připravujeme ;-)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎