Finex.cz logo
Menu
Finex » Osobní finance » Transformované vs. účastnické fondy – Znáte rozdíly? Který z nich je výhodnější a lze mezi nimi přecházet?

Transformované vs. účastnické fondy – Znáte rozdíly? Který z nich je výhodnější a lze mezi nimi přecházet?

Transformované vs. účastnické fondy – Znáte rozdíly? Který z nich je výhodnější a lze mezi nimi přecházet?
Zdroj: depositphotos.com

Chcete se mít v důchodu dobře? Pokud ano, je důležité na něj myslet včas a šetřit. V Česku existuje státem podporovaný důchodový systém dvojího typu. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak přejít z jednoho do druhého?

Asociace penzijních fondů ve svých statistikách zveřejnila data za 2. čtvrtletí 2021. Na jeho konci spořilo na penzi 4 419 159 účastníků a z toho 3 047 064 v transformovaných fondech a 1 372 095 v účastnických fondech.

Penzijní společnosti spravovaly finanční prostředky účastníků ve výši 549,592 mld. Kč.

Náš důchodový systém měl dříve jen jeden pilíř, a to státní důchodové pojištění, tak jak ho známe. Odvádíme státu částku na sociálním pojištění a po dosažení důchodového věku a potřebné doby pojištění od něj dostáváme penzi. Protože se ale stále prodlužuje délka života a zvyšuje podíl starých lidí, bylo potřeba jej reformovat. Proto vznikly postupně další dva pilíře důchodové spoření. Podrobněji se s nimi můžete seznámit v článku: Penzijní systém v ČR – znáte důchodové pilíře a jejich význam?

Druhý pilíř už je nějaký čas zrušený. Zůstalo spoření v penzijních fondech, které je označované jako třetí pilíř důchodové reformy a podle statistik velmi rozšířené. Aktivně si spoří asi pět milionu lidí a zhruba jednomu milionu přispívá každý měsíc zaměstnavatel.

Spořit můžete do dvou druhů fondů:

  • Transformované fondy
  • Účastnické fondy

Transformované fondy

Transformované fondy vznikly z penzijního fondu, který byl zrušen na začátku roku 2013. Je součástí III. pilíře důchodového systému a může si do něj spořit každý, kdo měl sjednanou smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012. Z toho tedy vyplývá, že noví klienti už do něj vstupovat nemohou.

Nadále jsou v něm ale zhodnocovány příspěvky klientů, kteří zůstali a posílají své peníze. Největší výhodou pro transformované fondy je dozajista garantovaná návratnost vložených prostředků, státní příspěvky, možnost příspěvku od zaměstnavatele a daňové výhody. Část prostředků lze čerpat již po 15 letech spoření. V případě pozůstalosti vzniká nárok na výplatu peněz i se státními příspěvky určené osobě v případě, kdy je odspořeno alespoň 36 měsíců.

Účastnické fondy

Účastnické fondy byly vytvořeny v roce 2013 v rámci třetího pilíře a fungují podobně jako podílové fondy. Spravují je penzijní společnosti, které musí podle zákona založit povinný konzervativní účastnický fond. Každá z nich má ve svém portfoliu několik těchto fondů, protože jejich počet zákon už neupravuje. Každý má odlišnou strategii v investování peněz klientů. Klienti platí poplatky za správu fondů. Investiční strategie každého fondu musí být schválená u ČNB.

Nelze investovat zároveň do transformovaného penzijního fondu a do účastnického fondu.

Základní rozdíly mezi transformovanými a účastnickými fondy (přehled)

Hlavní rozdíl mezi transformovanými a účastnickými fondy je ten, že transformované mohou investovat pouze do dluhopisů, což znamená poměrně malé výnosy, ze kterých je nutné ještě odečíst náklady na fond a inflaci. Další rozdíly jsme uvedli v přehledné tabulce.

Transformovaný fond Účastnický fond
Výběr financí V 60 letech (u některých starších smluv i dříve) V době odchodu do důchodu
Způsob výběru peněz Jednorázově nebo formou doživotní renty Jednorázově, formou renty na dobu určitou, koupí anuity u pojišťovny nebo vyřízením předdůchodu
Státní příspěvky ANO ANO
Předčasný výběr ANO (po 15 letech spoření polovina částky) NE
Investiční strategie Konzervativní Konzervativní až dynamická
Garance nezáporného zhodnocení ANO NE
Daňová úleva ANO NE
Předdůchod NE ANO (v případě splnění podmínek)
Poplatky 0,8 % ročně za správu fondu + 10 % ze zisku Konzervativní fondy 0,4 % ročně za správu fondu + 10 % ze zisku, ostatní fondy 1 % ročně za správu fondu a 15 % ze zisku

Jak přejít z transformovaných fondů do účastnických?

Existuje hned několik situací, při kterých můžete přecházet z transformovaných (naopak to nejde) do účastnických fondů. První nastává v případě, kdy přecházíte z jednoho do druhého v rámci penzijní společnosti, u které momentálně jste. Při převodu je důležité respektovat zákon a mít jen jednu smlouvu na transformované fondy nebo účastnické fondy. Pokud máte ještě další smlouvu na TF (tzv. zmraženou), nelze převod uskutečnit, dokud nedojde k jejímu vypořádání.

Aby bylo možné převést vaše peníze, musíte vypovědět smlouvu o penzijním připojištění a zároveň uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním připojištění. Pak požádáte o převod naspořených financí. Lhůta pro tuto transakci je ze zákona maximálně dva měsíce. Tato transakce není zpoplatněna.

V případě, že byste chtěli přejít ke konkurenci, musíte vědět, že z transformovaných fondů u jedné společnosti nemůžete přejít rovnou do účastnických fondů od konkurence. Převod lze uskutečnit až ve chvíli, kdy máte převedenou smlouvu na doplňkové penzijní spoření a nevnikl nárok na dávku. Pokud tedy chcete přejít ke konkurenci, musíte u stávající společnosti převést spoření z transformovaného do účastnického fondu a teprve poté můžete jít k jiné společnosti.

Stát umožňuje lidem, kteří mají penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, odečítat od daňového základu příspěvky, které přesáhly částku 12 000 Kč (maximálně 24 000 Kč).

Abyste si mohli odečíst celých 24 000 Kč, musíte spořit alespoň 3000 Kč měsíčně.

Vyplatí se vám přejít do účastnického fondu?

Přechod do účastnického fondu není vhodný pro každého. Proti hovoří ztráta výsluhové penze, mnozí nechtějí přijít o garanci nezáporného zhodnocení. Změna pro vás není vhodná ani ve chvíli, kdy máte do důchodu maximálně deset let a není pro vás dlouhodobý investiční horizont příliš vhodný. Také ti, kteří mají doplňkové penzijní spoření jen jako konzervativní část svého portfolia, nemusí změnu řešit.

Účastnické fondy nabízí možnost sjednat si výplatu renty pouze na 3 roky, což je vhodný ekvivalent jednorázovému výběru, když chcete ušetřit na dani z příspěvků od zaměstnavatele a možnost před-důchodu. Odvážní investoři se mohou pustit do investic v dynamickém fondu a utéct inflaci.

Možná se vám zdá, že máte na myšlenky na důchod ještě spoustu času, ovšem z pohledu penzijního spoření je 20 či 30 let krátká doba.

Pokud ovšem s takto velkým předstihem začnete odkládat peníze, nemusíte se obávat dynamických účastnických fondů, i když drží velkou část majetku v akcích.

Jejich kolísání vás v takto velkém časovém horizontu nemusí děsit. Přesto je rozumné se o vhodnosti fondu vždy s někým poradit.

Zabezpečte se na stáří jinak – Jaké máte možnosti?

Spoření v penzijních fondech má sice spoustu výhod, ale nejde o instrument, který by člověka na stáří skutečně dobře zabezpečil. Proto je vhodné doplnit je ještě dalšími způsoby spoření a investic. Efektivnější a u nás čím dál oblíbenější způsob, je po vzoru Kiyosakiho koupě bytu či jiné nemovitosti na pronájem. Ceny nemovitostí dlouhodobě a dosti výrazně rostou. Musíte však pamatovat na to, že s vlastnictvím nemovitosti na vás čekají také údržby a opravy, aby neklesala na ceně a jednání s nájemníky, což je samo o sobě někdy oříšek.

Zajímavým a efektivním doplňkem jsou akcie. Tím se v podstatě stáváte spolumajitelem dalších společností (samozřejmě jen drobným a chod firmy neovlivňujete), získáváte ale právo na podíl na zisku společnosti, který je vám vyplácen v dividendách. Ceny akcií jsou z dlouhodobého hlediska nad inflací, nehodí se ale na krátkodobé investování, protože podléhají značným výkyvům. V dlouhodobém horizontu máte větší šanci, že získáte vyšší rentu než z pronájmu.

Část vašeho portfolia mohou tvořit také drahé kovy, jako je například zlato. To patří mezi nejbezpečnější investice vůbec. Neohrožují ho politické, hospodářské nebo cenové výkyvy. Dosáhnout můžete výnosů v průměru kolem 5 až 8 % ročně. Zlato má stále svou hodnotu i při hyperinflaci nebo úpadku peněžního systému.

Na závěr zmíníme ještě jednu možnost zajištění se na stáří, a tou je investice do potomků. Zní to možná zvláštně, ale právě tato forma je nejstarší na světě a funguje, i když jí dnes nepřikládáme takový význam jako kdysi. Lidí důchodové věku v poměru k mladým ovšem přibývá, sociální systém je čím dál víc zatížený a státní penzijní systém napjatý jak struna. Z tohoto důvodu je velmi rozumné vkládat peníze do svých dětí, aby později neměly problém najít dobře placenou práci. Pokud s dětmi zachováte dobré vztahy a dáte jim kvalitní výchovu, poskytnou vám na stará kolena nejen citovou oporu, ale rádi se o vás také postarají.

Závěr

Možná si myslíte, že na myšlenky na důchod máte ještě spoustu času. V jistém smyslu určitě ano, ale po finanční stránce je rozumné začít jej řešit raději dřív než později. Čím později začnete, tím více musíte ukrojit ze svého rodinného rozpočtu. Ideální je zkombinovat více možností spoření a investic, abyste minimalizovali rizika a maximalizovali zisky.

Další zajímavé zdroje informací:

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 78 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo