Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

(2) Testujeme investiční platformy – Máme za sebou první 3 měsíce! Jak si vedou jednotlivé platformy?

(2) Testujeme investiční platformy – Máme za sebou první 3 měsíce! Jak si vedou jednotlivé platformy?
Zdroj: DepositPhotos.com

První 3 měsíce od našeho rozhodnutí otestovat si dostupné investiční platformy na vlastní kůži uběhly jako voda. Nyní přišlo 1. srovnání jejich výkonnosti. V investování a testování ale hodláme ještě dlouho pokračovat, proto se nebojte, že bychom končili.

Dosavadní výsledky nebereme příliš směrodatně, jelikož je to jen velmi krátká doba a my plánujeme investovat dlouhodobě. Přesto mohou ledacos napovědět.

S jakými předpoklady jsme začínali?

Vstupní parametry investic, stručnou charakteristiku platforem a další data důležitá při zakládání účtu na investičních platformách se dočtete v našem prvním dílu. Pokud jste jej zatím nečetli, rozhodně jím začněte, než se pustíte do pročítání tohoto dílu.

Očekávali jsme, že zhodnocení platformy Finax bude nižší z důvodu vstupního poplatku ve výši 1 %. Portu, Indigo a Fondee by se mohly vyvíjet docela obdobně. Platforma Fumbi je specifičtější, jelikož investuje do jiného podkladového aktiva – kryptoměn.

Její vývoj tedy může být řádově jiný, ale bude zajímavé sledovat vývoj netradičního investičního aktiva ve srovnání s „klasickou“ investicí do akcií.

Benchmark

Platformy nebudeme hodnotit jen mezi sebou, ale také v porovnání s indexem S&P 500. Možná se ptáte: proč?

Protože se jedná o nejznámější, největší a nesledovanější akciový index světa. Mimoto složení portfolií akciových investičních platforem je většinou zhruba z poloviny tvořeno právě tímto indexem. Bylo by skvělé, kdyby jej platformy „porazily“ svou výkonností.

Veskrze budeme považovat za zcela dostatečný výsledek, pokud se jeho vývoji co nejvíce přiblížíme.

K tomu ale pravděpodobně nedojde (nebo ne dlouhodobě), jelikož platformy jsou více diverzifikované, čímž je sníženo investiční riziko (nenadálé výkyvy hodnoty investice), a také u nich platíme určité poplatky. I když mnohem nižší než u podílových fondů, avšak vyšší než u dobrého brokera.

Poznámka

TIP: Zavítejte do naší rubriky investičních platforem, pokud nevíte, jak moc důležité je každé procento poplatků. Naleznete tam tabulku, kde vám to názorně ukážeme na různých parametrech investic. Rozdíly jsou skutečně markantní!

Index S&P 500 ve sledovaném období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 klesl ze 4 309 na 4 302 bodů. To nemusí působit nijak zajímavě, ale 3 měsíce jsou skutečně velmi krátká doba.

Nyní, abychom správně chápali vývoj hodnoty jednotlivých investic, je nezbytné vnímat i změny hodnoty indexu S&P 500. Všimněte si, že nejprve rostl a propad přišel až přibližně od 2. týdne v září. Očekávali bychom tedy, že naše investice nebudou na úrovni součtu vkladů, ale mírně ztrátové.

Náš cíl však je investovat dlouhodobě a pravidelně. Proto se tím nenecháme rozhodit a pokračujeme dle stanovené strategie.

Proč jsme tak sebejistí, když naše investice nevydělávají? Protože známe podkladová aktiva, do kterých investujeme, chápeme krátkodobé výkyvy trhu a víme, že dlouhodobá výkonnost S&P 500 je okolo 9-10 %.

A teď už se pojďme konečně podívat na výkonnost jednotlivých investičních platforem. Nakonec si je pak ještě srovnáme všechny mezi sebou v jedné přehledné tabulce.

Jak si vedlo Portu?

Zdroj: portu.cz
jak-si-vedla-investicni-platforma-portu
Jak si vedla investiční platforma Portu

Na výstřižku naší skutečné investice výše vidíte, že výsledná výkonnost byla ztráta 21,53 Kč. Všimněte si však také, že graf náramně připomíná vývoj indexu S&P 500. Jak je to možné?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Když se podíváme na detailní složení portfolia, vidíme, že hlavní zastoupení mají Americké akcie v podobě ETF iShares Core S&P 500 UCITS. Jenže to není vše, mimoto se na výkonnosti celého portfolia podílí i další indexy.

Zdroj: portu.cz
slozeni-portfolia-platformy-portu
Složení portfolia platformy Portu
Poznámka

Jak můžete vidět výše, diverzifikace nám tentokrát přinesla dokonce vyšší zhodnocení (resp. menší ztrátu), než jakého by dosáhl samotný benchmark. Tedy díky správně nastavené diverzifikaci jsme docílili stabilnějšího vývoje portfolia jako celku.

Jak si vedlo Fondee?

Zdroj: fondee.cz
jak-si-vedlo-fondee
Hodnota portfolia Fondee

Ztráta naší skutečné investice na platformě Fondee dosáhla 100 Kč. Je to sice trochu více než Portu, avšak není to nakonec zas tak markantní pohyb a nakonec 3 měsíce jsou krátká doba.

Opět se nám v platformě nabízí k nahlédnutí i detail jednotlivých složek investice.

Zdroj: fondee.cz
rozlozeni-portfolia-na-fondee
Rozložení portfolia Fondee

Na příkladu Fondee vám také ukážeme, jak jsou strhávány poplatky. Je to obdobné jako u ostatních platforem. Na konci každého měsíce je vám stržena odpovídající částka v závislosti na aktuálně spravované částce. Je to velmi férový přístup.

Zdroj: fondee.cz
poplatky-za-spravu-investicnich-platforem-fondee
Poplatky za správu investice

Konkrétně zde na Fondee je vám každý měsíc odepsáno 0,087 % investice. Výpočet: (0,9+0,14)/12=0,087. Vysvětlení od Fondee máte níže:

Zdroj: fondee.cz
jak-se-pocitaji-poplatky-za-spravu-portfolia
Jak se počítají poplatky na investičních platformách

Kromě toho máme týkajíc se Fondee jednu novinku. Od doby našeho zakládání investičních platforem úspěšně dokončilo přechod pod J&T a již tedy nemá nic společného s brokerem Degiro.

Co to znamená pro vás jako klienta? Vůbec nic, změnil se pouze proces zakládání investičního účtu. Samotný produkt a jeho používání jsou totožné. Ani naši investici to nijak neovlivnilo.

Jak si vedl Finax?

Zdroj: finax.eu
vyvoj-hodnoty-portfolia-finax
Vývoj hodnoty portfolia Finax

Výkonnost platformy Finax byla trochu lepší než Fondee, z 3 tis. je aktuální hodnota vkladu 2 907 Kč. Zde je potřeba mít na paměti, že nejsme zajištění proti měnovému riziku (výkyvům kurzu eura a dolaru vůči koruně). Investováno je totiž vesměs právě v těchto dvou měnách, zatímco vklady provádíme (a výběr bychom provedli) v korunách.

Mimoto si můžete všimnout trochu nižších % podílů, než jaké jsou cílovány. Opět se není třeba děsit. Stalo se to jen tím, že náš poslední vklad zatím nebyl zainvestován (nejbližší obchodní den ještě nenastal) – viz 40 euro v hotovosti.

Největší zastoupení mají „US velké společnosti“, ty jsou reprezentovány stejným indexem jako v případě Portu. Zhodnocení odpovídá benchmarku a dalších dílům portfolia, tady tedy problém rozhodně nevidíme.

Poznámka

Ještě jednu věc bychom měli mít na paměti – v případě Finaxu nám byl strháván 1% vstupní poplatek. Hodnota investice (oněch 2 907 Kč) je již po jeho odečtení.

V průběhu 3 měsíců jsme zaznamenali marketingovou akci, kde Finax nabízel, že vám doživotně odpustí vstupní poplatky, pokud jednorázově vložíte alespoň 5 000 EUR. Této možnosti jsme se rozhodli nevyužít. Jednak není v souladu s naší strategií pravidelného vkladu 1 000 Kč a jednak chceme vidět, zda Finax dokáže porazit ostatní platformy i přes tento vstupní poplatek (jak na svém webu uvádějí).

Jak si vedlo Indigo?

Zdroj: indigo.patrika.cz
indigo-hodnota-majetku
Indigo – hodnota majetku

Platforma Indigo si vedla velmi podobně jako Portu. Výsledná ztráta 43 Kč. Vývoj hodnoty portfolia je opět velmi podobný indexu S&P 500, se kterým naše investice srovnáváme.

Jak si vedlo Fumbi?

Zdroj: fumbi.network
graf-vyvoje-portfolia-fumbi
Graf vývoje portfolia Fumbi (Pozn.: do 31. 5. 2021 jsme ve Fumbi měli už aktivní předchozí investici, kterou jsme ukončili, abychom mohli začít s tímto seriálem nanovo. Proto graf ukazuje investice a výběr v minulosti.)

V případě Fumbi je minimální vklad 1 400 Kč, tedy suma našich vkladů za sledované období jsou 4 200 Kč. Současná hodnota je o 185 Kč vyšší. Opět připomínáme, že přes Fumbi investujeme do kryptoměn, nikoliv akcií. Jedná se o úplně jiné podkladové aktivum. Proto byl vývoj jiný, než v případě předchozích platforem.

Nesmíme se ale nechat unést, vysoké zhodnocení je sice něco, čeho kryptoměny skutečně umí dosáhnout, avšak jejich propad může být stejně devastující. Nesmíme zapomínat, že investice do kryptoměn se pojí s velkým investičním rizikem.

Poplatky v případě Fumbi jsou odečítány rovněž stejným způsobem na měsíční bázi. Jedná se ale o vyšší %, jak jsme psali v 1. díle tohoto seriálu, konkrétně až 3,5 %. Avšak od září letošního roku byl snížen na 2,99 %. I tak je ale násobně vyšší než u akciových platforem.

Poznámka k výkonnosti

Ještě jednou se podívejme na výkonnost. Tentokrát začneme platformou Finax (ta si jako jediná strhává vstupní poplatek – byť jen 1 % z vkladu). Také ale jako jediná není kryta proti měnovému riziku (hodnotu investice ovlivňuje kurz měn, ve kterém probíhají obchody) – i když my provádíme vklady v CZK, investice probíhají v EUR a také hodně v USD.

Přesto ale, když se podíváme na ta čísla, už na první pohled něco nesedí – ne?

Zdroj: finax.eu
celkova-hodnota-uctu-finax
Celková hodnota účtu Finax

Investovali jsme 3 x 1 tis. Kč, vidíme tedy, že hodnota portfolia klesla o 93 Kč. Ztráta přece není 22 Kč, a už vůbec ne „jenom“ 0,74 %…

Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že:

  1. „Jednoduchý výnos“ zohledňuje čas vložení investičních prostředků (toto je podobný systém jako u ostatních platforem, zdá se tedy fér).
  2. „Celkový zisk“ je interním SW přepočítán v eurech, jeho hodnotu zde jsme si přepnuli v zobrazení na Kč, ale i tak nesedí. Je to z toho důvodu, že Finax si počítá zhodnocení investice až z částky po odečtení vkladů.
Poznámka

Pozn.: Přijde vám ale rozumné počítat výnos až z částky po odečtení poplatků? Nám teda rozhodně ne, je to zkreslené! Proto si níže pro srovnání skutečné výkonnosti provedeme vlastní kalkulaci zhodnocení. Na obranu Finaxu ale musíme uznat, že se jedná o běžnou praxi podílových fondů a řady dalších poskytovatelů finančních služeb.

Rozdílný obchodní den

Další, co ovlivňuje výkonnost platforem je i obchodní den. Např. u Finaxu posíláme peníze 28., ale zainvestováno je až v první obchodní den. To znamená, že naše investice pár dní nejsou využity. Z dlouhodobého hlediska to je ale jen naprostá banalita, která nás nemusí zajímat (ani ji neovlivníme).

Poznámka

Z dlouhodobého hlediska by tím neměly být způsobeny žádné závažnější rozdíly.

Jak přesně budeme platformy srovnávat?

Jde vidět, že procentuální výkonnost, jak ji zobrazují samy platformy, nemusí být zrovna objektivní. Jelikož investujeme pravidelně, pro danou platformu, vždy stejnou částku, rozhodli jsme se, že si výkonnost propočteme sami a úplně jednouchým způsobem.

(aktuální hodnota investice – suma vkladů) / suma vkladů = X %

Tímto výpočtem získáme čisté zhodnocení našich vkladů, které zohledňuje poplatky, vývoj kurzu a veškeré další aspekty. Nakonec jde přece jen o to, která platforma zhodnotila naše prostředky nejvíce…

Srovnání všech platforem mezi sebou

vyvoj-a-zhodnoceni-jednotlivych-investicnich-platforem

Níže pro vás máme i tabulku s výsledným zhodnocením.

tabulka-srovnani-jednotlivych-platforem

Hned na první pohled jde vidět, že zdaleka nejvyššího zhodnocení dosáhla platforma Fumbi, kde investujeme do souboru různých kryptoměn. A vlastně je to také jediná platforma, která v daném období dosáhla zisku. Z klasických investic si pak vede nejlépe Portu se ztrátou méně jak jedno procento.

Na poslední příčce stojí platforma Fondee, která znehodnotila naše vklady o 3,33 % a jen o zanedbatelný kousek je Finax, který si nyní vede špatně hlavně kvůli svému 1% vstupnímu poplatku (který u ostatních platforem není).

U Finaxu jsme od začátku neočekávali, že by dosáhl stejné výkonnosti jako ostatní platformy hlavně kvůli onoho vstupního poplatku. Prý ale jeho tvůrci mají patentovaný nějaký revoluční způsob rebalance portfolia, který zvyšuje výnosnost a díky němu ostatní platformy časem překoná.

Na svém webu se hrdě srovnávají s konkurencí a je zajímavé, že Finax všude zvítězil… Je to pravda, nebo jen šikovně marketingově zkreslená realita? Jednoznačnou odpověď nám přinese čas, protože ještě pár kvartálů a uvidíme opravdovou výkonnost všech těchto platforem. Nyní je totiž až příliš brzy na vyřčení soudů.

Naším cílem je dlouhodobé zhodnocení a bylo by neadekvátní hodnotit celé platformy jen na základě 3 měsíců. Proto rozhodně hodláme pokračovat v investování i nadále, klidně několik let. Fungování samotných investičních platforem věříme, tato ztráta je dočasná a není způsobená nefunkčností jich samotných. Proto si dovolíme nebát se a s klidným svědomím investovat dále.

Nezapomeňte sledovat naši rubriku, kde srovnáváme ty nejlepší investiční platformy, neboť za 3 měsíce jsme tu zase s dalším článkem, kde budeme porovnávat nejnovější výkonnost našich reálných investic.

Naše recenze těchto platforem

Favorit redakce

Výhody
  • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
  • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
  • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
  • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat
Líbil se vám tento článek?
52
1

Autor

Vystudovaný ekonom s vášnivým zájmem o pasivní investování a americké akcie. Zkušenosti nabyté ve finančním sektoru využívá pro vytváření stabilních investičních portfolií. Jeho cílem je dosáhnout finanční svobody prostřednictvím dlouhodobého investičního přístupu. Fanoušek hnutí FIRE a Roberta Kiyosakiho.

Přečíst více

Nadšenec do finančních trhů a aktivní investor s desetiletou historií, který se aktuálně soustředí na pasivní investování. Svůj hluboký zájem o finance a investice zhmotňuje do budování Finexu s jasným cílem – stát se nejlepší platformou svého druhu v Česku a na Slovensku.

Matěj věří, že Finex je místem, kde každý člověk s touhou investovat do své budoucnosti najde užitečné rady, návody i inspiraci.

“Cesta investora je náročná. Musíme se vzdělávat a věnovat hromadu času práci. Ale víte co? Ta nezávislost, svoboda a samozřejmě i výdělky za to opravdu stojí.”

Přečíst více

Vojtěch se snaží čtenářům přinášet nejen kvalitní vzdělávací a aktuální obsah ze světa financí, ale také data, nástroje a zkušenosti z praxe.

Jeho záměrem je, aby byl Finex.cz platformou, která je užitečná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory. Sám se věnuje neustálému rozšiřování a zlepšování celého portálu tak, aby stále odpovídal zvyšujícím se potřebám rostoucího množství čtenářů.

Své zkušenosti ze světa financí získal při studiích na Vysoké škole ekonomie a managementu, návštěvami desítek finančních konferencí po celé Evropě ale také praxí a správou svých vlastních investic. Jeho osobní investiční portfolio zahrnuje zejména kryptoměny a akcie, ale v menší míře i nemovitosti a další méně konvenční typy investic.

“Našim cílem není čtenáře jen informovat, ale také inspirovat, vzdělat a pomoci jim zhodnotit jejich peníze. Máme za sebou roky dobrých výsledků, ale stále před sebou vidíme i další vzrušující cestu.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.