Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Obchodní deník – Jak efektivně vést obchodní deník v tradingu?

Publikováno
Obchodní deník – Jak efektivně vést obchodní deník v tradingu?

Stejně jako obchodní plán, tak i obchodní deník je věc, kterou mnozí tradeři považují za zbytečnou byrokracii. Bohužel. Obchodní deník je přitom nezbytnou částí úspěšného tradingu, kterou disciplinovaný trader nesmí opomenout.

Jako trader se totiž musíte snažit o to, abyste svoji obchodní metodu a strategii neustále zlepšovali. Postupné zlepšování je ale možné pouze tehdy, pokud máte zpětnou vazbu. A tuto informaci vám poskytne jedině obchodní deník.

Tradeři si často řeknou, že deník nepotřebují, protože platforma sama o sobě nabízí historii obchodů, kde je vše zdokumentované. Smysl obchodního deníku ale není mít k dispozici seznam provedených obchodů.

Smysl obchodního deníku je naučit se vědomě pracovat s daty a informacemi, které vám umožní porozumět tomu, co děláte dobře a co naopak je nutné zlepšit.

Pokud deník nemáte a pokud nemáte ani plán a cíle, tak pak se stane to, že jedete podle vašeho vnitřního autopilota. Tento autopilot si můžeme představit jako loď bez kormidla, která pluje tam, kam právě fouká vítr. Dříve či později narazí na skálu.

O tom, jak konkrétně ten náš vnitřní autopilot funguje, přitom nemusíme ani vědět, protože je to soubor podvědomých mentálních struktur. Je ale více než zřejmé, že si vybírá takové činnosti, které přináší potěšení bez většího úsilí. Například udělat impulsivní obchod je vždy mnohem jednodušší a dokonce může vyvolat i příjemnější pocit než systematický disciplinovaný přístup, který spotřebovává mentální energii.

Síla vašeho autopilota se pak naplno projeví zejména v kritických stresových situacích, o které není v tradingu nouze.

Proto je potřeba snažit se o vědomý trading, který provádíte podle cílů, plánu a jejich plnění pravidelně vyhodnocujete.

A protože trading je aktivita, při které působí specifické psychologické procesy, které se v běžném zaměstnání v takové míře nevyskytují, tak je podle našeho názoru dobré abyste měli deníky dva:

 • Deník pro osobní rozvoj
 • Obchodní deník tradera

Jaký je smysl ve vedení těchto deníků a jak si je správně vést? Jak může obchodní deník vypadat? To a mnohem více se dozvíte v tomto článku.

Obsah článku obchodní deník

Jaký je smysl deníku pro osobní rozvoj?

Tento deník není pouze soupis toho, co jste za den vykonali. Není to ani tzv. to-do list toho, co máte vykonat zítra.

Psaní deníku osobního rozvoje je něco, čemu se v angličtině říká journaling. Jde o hlubší práci s vlastními emocemi a myšlenkami, které jste v průběhu dne prožili a na konci dne je zaznamenáte do deníku.

Přínosy psaní deníku osobního rozvoje

Když si zaznamenáte, tedy na papír ručně napíšete, co prožíváte, má to několik benefitů:

 1. Snižuje se stres.
 2. Zlepšuje se imunita.
 3. Paměť se udržuje ve špičkové kondici a zlepšuje se schopnost přemýšlení.
 4. Zlepšuje se nálada.
 5. Posiluje se schopnost mozku regulovat emoce.

Když stresovou událost popíšete spolu s tím, jak ji emočně prožíváte, stane se to, že negativní účinek stresu na myšlení, ale i na zdraví se sníží. Zároveň pomáhá stresovou událost řešit přiměřeným způsobem.

Poznámka

Náš tip: Pište si deník před spaním. Tím se stres uvolní a zároveň budete mít lepší spánek.

Zaznamenávání pocitů pomáhá k vědomějšímu jednání. Pokud v tradingu trpíte tím, že jste neustále vnitřně nuceni skákat impulsivně do obchodů, tak journalling můžeme jen doporučit. Protože trading je aktivita, ve které nic nového nevytváříte, takže výsledek vaší aktivity nevidíte, je tu ještě jeden další podstatný důvod pro vedení deníku:

Deník osobního rozvoje vám dává zprávu o vás pro vaše budoucí já. Když se pak za 10 let ke svým starým záznamům vrátíte, tak uvidíte, jak dlouhou cestu jste ušli a co máte ještě před sebou.

Ono totiž věnovat se dlouhodobě něčemu, kde výsledek nevidíte, jste navíc ve ztrátě, což bude pravděpodobné během prvních minimálně 4 let tradingu, a zároveň mít pocit, že jako osobnost stagnujete, to dokáže být velice deprimující zjištění.

Psaní deníku vám naopak pomůže si včas uvědomit kým jste, kým se chcete stát, zda jste na dobré nebo špatné cestě a co máte právě teď udělat pro to, abyste dosáhli svého cíle.

Jak si deník osobního rozvoje správně vést?

Kupte si obyčejný blok nebo sešit a na konci dne 15-20 minut věnujte dokumentaci významných událostí dne. Zaměřte se nejen na fakta, ale zejména na emoce. Zapisování na papír je přitom mnohem účinnější než psaní těchto zážitku do Wordu na počítači.

Příklad jak by to mohlo vypadat je třeba tento:

Fakta co se stalo: Dnes jsem nedodržel systém a vznikla ztráta 20 000 Kč. Je to více než 10 % účtu. Obchodů bylo více než 30, takže jsem je nestihl dokumentovat do obchodního deníku.

Emoční prožitek: Byl jsem unavený a cítil jsem velké pokušení to prostě zkusit, abych to měl za sebou. Při obchodování jsem cítil horko a potil jsem se. Nebyl jsem ale schopen to impulzivní jednání zastavit. To mě zneklidnilo. Teď je mi z toho zle a cítím, jak mě zaplavily stresové hormony.

Řešení: Dám si teď tedy pauzu a zítra si přečtu články o psychologii tradingu. Zkusím přijít na to, co jsem chtěl mít za sebou. Obchodovat začnu až za týden. Pro jistotu dám teď svůj počítač manželce, abych nebyl v pokušení.

Při popisování emocí jde o to popsat je spontánně a nic nepotlačovat. Spíše jen ty věci pojmenovat tak jak vyplývají na povrch. Často se stane, že když tu emoci pojmenujete správně, tak ztratí svoji sílu a vy se posunete o krok dál.

Poznámka

Náš tip: Protože blahodárné přínosy psaní deníku nic nestojí, začněte s tím ještě dnes!

forex obchodovani

Co to je obchodní deník tradera?

Tuto část bychom mohli zahájit touto myšlenkou:

Špatný obchod není ten, který skončil ve ztrátě. Špatný obchod je ten, ze kterého jste si nic neodnesli. Je přitom jedno, jestli ten obchod byl v zisku nebo ve ztrátě. K tomu, abyste špatné obchody nedělali, vám může pomoci obchodní deník tradera.

Obchodní deník je záznam všech uskutečněných obchodů ke kterým jsou zdokumentovány informace, které byly v době uskutečnění obchodu podstatné pro rozhodování.

Přínosy vedení obchodního deníku tradera

Obchodní deník vám může pomoci si ujasnit, jaký obchod jste dělali a proč jste ten obchod udělali. Výhody deníku jsou zejména tyto:

 • Pravidelná analýza vašich obchodů vám pomůže najít vaši tzv. edge, neboli výhodu, kterou máte oproti ostatním traderům.
 • Zjistíte maximální počet ziskových anebo ztrátových obchodů v řadě. Znalost pravděpodobnosti vašeho systému vám umožní držet vaše emoce pod kontrolou.
 • Zjistíte, zda jste disciplinovaní a vstupujete do obchodu vždy podle předem daných pravidel anebo zda podléháte impulsům.
 • Uvědomíte si, zda je pro vás vhodný intraday trading, swing nebo poziční trading.
 • Zdokumentování obchodu do deníku omezí impulzivní reakce. Při dokumentování obchodu je potřeba přemýšlet a to uklidňuje amygdalu, takže jste schopni situaci vědomě a racionálně vyhodnocovat.

Náležitosti obchodního deníku

Je v podstatě na každém traderovi, jakou formou si svůj obchodní deník povede. Na trhu existují celkem sofistikované produkty, které vedení kvalitního deníku umožňují. Zajímavý formát deníku nabízí například společnost Edgewonk, www.edgewonk.com. Ten vypadá takto:

Edgewonk obchodní deník. Zdroj: Edgewonk.com

Mnohým traderům ale bude stačit jednoduchá tabulka v excelu, do které si obchody budou dokumentovat.

Obchodní deník by měl obsahovat minimálně tyto informace:

 • Datum a případně i čas vstupu a výstupu daného obchodu.
 • Identifikace obchodovaného instrumentu (akcie, forex atp.).
 • Informace o hladině stop lossu a cílové hodnotě.
 • Jaké bylo riziko v daném obchodě a jaký byl Risk Reward Ratio, tedy poměr risku a zisku.
 • Popis signálu, na základě kterého byl obchod učiněn.
 • Obrázek vstupu a výstupu.

Kromě toho se určitě bude hodit i popis emocí nebo vnitřní samomluvy, která se při vstupu do obchodu nebo při ukončení obchodu projevila.

Pravidla pro vedení a používání obchodního deníku

Obchodní deník vám bude k užitku pouze, pokud jej budete vést správným způsobem. K tomu jsme připravili několik jednoduchých doporučení:

 • Pravidlo číslo 1: V deníku byste měli mít zaznamenány všechny provedené obchody

Jen tak totiž zjistíte, co přesně děláte a jak to děláte. Úspěšný trading není jen o několika obchodech, ale o celém systému, který je potřeba analyzovat za delší časovou řadu na úplné sadě dat.

 • Pravidlo číslo 2: Všechny obchody byste měli dokumentovat včas.

Obchod byste měli zaznamenat okamžitě, dokud máte v paměti všechny aspekty, které jste při vstupu do obchodu zvažovali včetně vašeho emoční stavu a myšlenek. Myšlenky se s ubíhajícím časem vytrácí nebo zkreslují a člověk si pak vytváří umělé argumenty, proč daný obchod učinil.

 • Pravidlo číslo 3: K deníku byste se měli pravidelně vracet.

Hlavním smyslem deníku je poskytovat obchodníkovi zpětnou vazbu. Proto je nutné se v pravidelných intervalech k deníku vracet, vyhodnocovat kvalitu obchodů a identifikovat oblasti, které je potřeba zlepšit. Pak už jen zbývá to jednoduše vykonat.

Praktická ukázka obchodního deníku tradera

Na závěr nabízím ukázku deníku, který jsem si v připravil pro vlastní potřeby. Deník je v excelu a pro každý obchodní týden mám samostatný soubor.

Deník má dvě části. Na jednotlivých excelovských listech v jednom souboru jsou připravené tabulky k vyplnění údajů daného obchodu: Jak vidíte, jsou uvedeny technické parametry obchodu, ale také psychologické aspekty, které v daném momentu byly aktuální.

Pod touto tabulkou na stejném listě v excelu pak je graf, který ukazuje moment vstupu. Ten jsem sledoval na 4 různých časových rámcích:

Poslední částí deníku je týdenní souhrn. Údaje z jednotlivých excelovských listů deníku jsou propojeny do jednoho listu, kde je vidět přehled jednotlivých obchodů a výsledek daného týdne.

Závěr

Systematické psaní deníku se sice může zdát jako zbytečná nebo otravná činnost. Pokud to ale s tradingem myslíte opravdu vážně, deník pro osobní rozvoj a obchodní deník tradera jsou nezbytnou součástí vaší cesty za ziskovým obchodováním.

Pokud si totiž deník povedete poctivě, pak postupem času zjistíte, že vám deník pomůže odhalit vzorce vašeho chování, které vám při tradingu škodí. Znalost těchto vzorců je prvním předpokladem k tomu, abyste svoje výsledky mohli zlepšít.  Proto tuto důležitou část tradingu nepodceňujte.

Chcete se s námi podělit o vaše zkušenosti s psaním obchodních deníků nebo si nevíte s něčím rady? Napište nám níže do komentářů.

Líbil se vám tento článek?
7
0

Autor

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (4 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Jirka

:D :D Taky nejsem až tak profitabilní :D

Zdravím Jirko, víš co by jsi měl udělat jako první? Musíš najít příčinu, toho, že nejsi profitabilní. Možná se budeš divit, ale vždycky to má nějaký důvod. Ať už máš špatnou obchodní strategii, nebo nedokážeš ovládnout svoji psychiku, musíš na to přijít. Na webu je spousta článků, které se těmito problémy zabývají. Přečti si nějaké, nebo si stáhni ebook, tam je také rozebraná psychologie obchodování. A doufám, že příště už napíšeš, že jsi profitabilní :D ;)

Kristýna Nováková

Nikdy mě ani nenapadlo, že něco jako obchodní deník existuje. Jsem velice ráda, že jsem narazila na tento článek a vím, že něco jako obchodní deník existuje a vím, že je to skvělá věc. Určitě si ho začnu psát, jelikož nejsem až tak profitabilní, tak mi to snad pomůže. Uvidíme no, každopádně děkuji ještě jednou, za tyto informace.

To mě těší Kristýno, já sám jsem v začátcích svého obchodování ani netušil, co to obchodí deník je. Každá věc, která ti pomůže jen maličko, stát se lepším obchodníkem, je skvělá, jako například takový obchodní deník ;)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.