Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

ESG (zodpovědné investování): Nová módní vlna na poli investování – Jak investovat do ESG?

Publikováno
ESG (zodpovědné investování): Nová módní vlna na poli investování – Jak investovat do ESG?

Každá doba s sebou přináší určité módní a společenské trendy, které se projevují i v investování. Zkratka ESG velmi dobře vyjadřuje hlavní podstatu a program zodpovědného investování.

Tato tři písmena v angličtině představují životní prostřední, společnost a řízení. Jednoduše řečeno, investice podle ESG se orientuje na firmy splňující požadavky v těchto třech oblastech.

To je důležité si uvědomit, protože se nejedná pouze o investice zabývající se například životním prostředím, ale může jít i o průmyslové firmy, které životní prostředí nezatěžují. ESG tak představuje velmi širokou možnost investic.

V článku si k ESG řekneme vše potřebné a představíme si i konkrétní zástupce mezi ETF fondy a akciovými tituly, do kterých můžete případně investovat.

Obsah článku

Vznik ESG

Ačkoliv se jedná o poměrně nový směr, je problematika eticky zodpovědného investování velmi dlouhá. Už od první burzovní krize v roce 1920 si investoři uvědomovali, že nikdy nebudou existovat dokonalé zákony, které přinutí obchodníky jednat čestně.

Čestnost a zodpovědné chování nelze zákony přikázat, lze postihovat jen nelegální praktiky, nikoliv ty nemorální.

Problém investování v sobě nese i tento aspekt morální roviny.

V 90. letech se začaly objevovat tendence po přesnějším definování etických pravidel s ohledem na životní prostředí. Rozmach ekologie a zájem o ni začaly vytvářet tlak na nadnárodní společnosti a organizace, aby nabídly nová pravidla pro sociální, ekologické a dlouhodobé investování.

V roce 2006 Organizace spojených národů vydala pokyny pro zodpovědné a dlouhodobé investování. Ta se silně inspiruje dokumentem Who Cares Wins od Iva Knoepfela. Nosnou myšlenkou je právě spojení etických pravidel se ziskovostí firem. Nejedná se tedy jen o moralisty, kteří nehledí na zisk, ale díky rozvoji ekologicky šetrných technologií a lepšími vztahy budují dlouhodobě lepší podniky. Od roku 2013 se začalo pravidelně objevovat hodnocení firem podle kritérií ESG.

Dnes již existuje mnoho speciálních analytických firem či neziskových organizací, které nabízejí obrovské množství kritérií a sledují firmy, jak si vedou a jak zachovávají pravidla ESG. Tyto žebříčky a celá problematika ESG začaly brzy zajímat i investory.

Dnes se odhaduje, že investoři ESG mají nakoupená různá aktiva v hodnotě 20 000 miliard amerických dolarů.

Faktory problematiky ESG

Pojďme si představit jednotlivé faktory, které do problematiky ESG vstupují.

1. Faktor životního prostředí

Investoři zkoumají, zda se daná firma připravuje na klimatickou změnu. Společnost musí mít strategický plán na dlouhodobou udržitelnost svého podnikání. Čím je firma zelenější, tím stoupá její hodnocení. Kritérií je opravdu mnoho: od snižování závislosti na fosilních palivech, přes podporu zelené energie, po chování ke zvířatům nebo také množství jejího odpadu a jeho skladování.

Hodnotí se celková politika společnosti a to, jak se staví k celé problematice životního prostředí. Minusové body firma získává v případě lobbingu proti ekologickým regulacím a zákonům.

2. Společenský faktor

Investoři ESG dají pod lupu vztahy v dané společnosti. To se netýká jen jejích zaměstnanců, ale i spolupracujících firem nebo dodavatelů. Typickým příkladem minusových bodů může být zásobování prvotními surovinami od země podporující dětskou práci. Další zkoumanou skupinou jsou klienti a zákaznické komunity, které firma vytváří.

3. Faktor řízení

Posledním faktorem je způsob řízení firmy, důraz je kladen na jeho transparentnost. První podmínkou je, aby měla průhledné účetnictví a jasnou vlastnickou strukturu. Akcionáři musí mít možnost hlasovat o důležitých rozhodnutích firmy. Transparentní musí být taktéž odměňování dozorčích rad a řídících orgánů firmy. Kladné body přináší také, pokud je členstvo těchto orgánů genderově vyvážené. Zároveň musí mít firma dostatečný rozpočet pro vývoj nových produktů a standardů ESG.

To jsou tři hlavní oblasti. Pro přesnější metodiku lze uvést 16 obecných pravidel a následně 21 specifických pravidel.

16 obecných pravidel

 • Životní prostředí
 • Spotřeba energií a produkce skleníkových plynů
 • Voda
 • Biodiversita, znečištění odpady
 • Společnost
 • Pracovní podmínky, zejména pak nediskriminace menšin na pracovišti
 • Zdraví a bezpečnost práce
 • Společenské vztahy
 • Vztahy zákazníků a dodavatelů
 • Zodpovědnost za výrobky
 • Lokální společenství a práva člověka
 • Řízení
 • Nezávislost představenstva akciové společnosti
 • Audit a kontrolní mechanismy
 • Systém odměn
 • Práva akcionářů
 • Deontologická etika (rozhodování a jednání podle pevných zásad)
 • Strategie ESG
 • Transparentnost a zodpovědnost v placení daní

21 specifických kritérií

 • Životní prostředí
 • Rozvoj zeleného automobilismu
 • Vývoj a výroba alternativních energetických zdrojů
 • Zodpovědný přístup k lesům při výrobě papíru
 • Financování ekologicky zodpovědných projektů
 • Zelené pojištění
 • Zelená obalová technika
 • Zelená chemie
 • Recyklování papíru
 • Společenské
 • Bioetika
 • Přístup k lékům (farmaceutický průmysl)
 • Bezpečnost léků a farmaceutických výrobků
 • Bezpečnost v dopravních prostředcích
 • Bezpečnost v autech
 • Přístupnost pro všechny k informatickým a telekomunikačním zařízením
 • Zodpovědný marketing
 • Přístup k finančním produktům
 • Vývoj zdravých a nezávadných potravin
 • Boj proti kouření tabáku
 • Novinářská etika
 • Ochrana osobních údajů

Nástin těchto kritérií ukazuje, že celá problematika ESG je velmi komplexní. Nejedná se pouze o firmy podnikající přímo v oblasti životního prostředí, ESG se může aplikovat v podstatě na všechny firmy.

Zdroj: depositphotos.com

zelena energie

Jak investovat do ESG?

Investor má prakticky dvě možnosti: buď si koupit existující ETF ESG, které již obsahuje výběr firem podle kritérií ESG nebo nakupovat přímo akcie firem, které se umisťují na předních žebříčcích ESG.

Výhody i nevýhody jsou prakticky stejné jako u každého ETF anebo jednotlivého investování do akcií. ETF nám nabízí rovnoměrné rozložení zisku (diverzifikaci) a přístup k akciím z celého světa. Pořizování jednotlivých akcií zase umožní cílený nákup, zato však vyžaduje od investora daleko více času na získávání informací a jejich dostupnost v případě malého hráče. Velké fondy jsou vždy lépe informované a mohou reagovat mnohem rychleji na situaci než drobní investoři.

Výběr ETF ESG

1. Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF

Společnost vybere vždy několik nejlépe hodnocených firem podle kritérií ESG na každém kontinentě. Podíl žádné z nich při tom nesmí přesáhnout 5 % z fondu. Pokud se tak stane, je fond vybalancován. Zřizovatelé však předem ze seznamu vylučují firmy těžící uhlí, výrobce tabáku, alkoholu a zbraní. Nejvíce zastoupené firmy v portfoliu byly Microsoft, Alphabet, Procter & Gamble, NVIDIA a Visa.

2. HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETS

Tento ETF fond se specializuje na rozvíjející se trhy s tím, že hledá společnost s nejmenší ekologickou stopou a nezávislou na energii z uhlí. Tento fond patří k jedněm z nejvýdělečnějších. Za pět let své existence nabídl investorům zhodnocení ve výši 53,5 %. V jeho portfoliu mají největší zastoupení tyto společnosti: Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent, Alibaba, China Mobile, Meituan Dianping.

3. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITFS ETF

Představitelé tohoto fondu (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG) reagují na problém, že mnoho společností, které se zabývají ESG, je velmi malých, a tudíž se mohou na burze stát snadnou obětí vysoké volatility. Investiční fond se taktéž vyhýbá nadnárodním kolosům. Tento fond hledá přímo společnosti zabývající se životním prostředím a problematikou obnovitelných zdrojů. V jeho portfoliu najdeme přes 270 společností, z nichž největší zastoupení mají tyto firmy: NextEra Energy, NTT Docomo, Accenture.

4. SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF

Tento fond má velmi jednoduchou metodu. Podle kritérií ESG sestaví seznam 600 společností v Evropě a ty nakupuje. Ze seznamu jsou samozřejmě předem vyloučeny zbrojařské firmy, výrobci alkoholu a tabáku nebo těžaři uhlí. Nejvíce zastoupenými firmami v tomto ETF jsou: Nestlé, Roche Holding, Novartis, ASML Holding, AstraZeneca.

Investice do nejzodpovědnějších firem podle ESG

V roce 2020 patřily k nejzajímavějším akciím podle ESG tyto firmy:

1. Ørsted

Ørsted je největší distributor elektrické energie v Dánsku. Tato společnost patří k modelům ekologické transformace. Dříve se orientovala na ropu a zemní plyn, následně se začala systematicky zbavovat ropných polí a těžařských aktivit. Od roku 2006 redukovala produkci CO2 o víc než 80 %. Nyní se specializuje hlavně na větrné elektrárny postavené na moři.

Nejedná se však o dynamickou společnost pouze v ekologické oblasti, její dynamika se projevuje i na jejím ohodnocení na burze. V roce 2017 se tato akcie prodávala za 267 dánských korun, v roce 2020 si vytvořila prozatím svoje maximum. Cena akcie Ørsted tehdy dosáhla 1200 dánských korun.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Orsted Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

2. Chr. Hansen Holding

Chr. Hansen Holding je další dánská společnost v žebříčku ESG. Tato laboratoř se zabývá mikrobiologií. Výsledky jejích výzkumů jsou pak aplikovány v mnoha odvětvích od potravinářského průmyslu až po farmaceutický. Vysoké postavení v žebříčku ESG je zapříčiněno hlavně snahou firmy nahradit pesticidy ve světě ekologičtějším řešením.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie CHR Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

3. Neste

Finská společnost Neste se věnuje rafinerii ropy a distribuci ropných výrobků. Vlastní přes 1000 čerpacích stanic ve Finsku a v pobaltských zemích. Tak jako Ørsted se snaží najít jiný byznysmodel než prodej ropy, investuje velké prostředky do obnovitelných zdrojů. Patří také k lídrům ve výrobě obnovitelného dieselu.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie CHR Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

4. Cisco

Tuto firmu není třeba představovat. Je první neskandinávskou společností v žebříčku. Více než polovina jejího obratu, 25 miliard dolarů, splňuje přísná pravidla ESG. Avšak některé neziskové organizace upozorňují, že společnost by si měla lépe ohlídat, zda její dodavatelé technologického materiálu taktéž splňují kritéria ESG. Cena akcií Cisca překonala nedávno hranici 50 dolarů za kus.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Cisco Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

5. Autodesk

Autodesk je známý výrobce softwaru pro konstruktéry všeho druhu a patří k lídrům ESG. Svého vysoké skóre na poli ESG firma dosáhla především užíváním zelené energie na svých pracovištích, zaplacenými daněmi v místě podnikání a investicemi do dlouhodobého vývoje. Dalším velkým plusem této společnosti je vysoký podíl žen v představenstvu.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie AutoDesk Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Ideologie nebo kapitalismus

Největší námitkou proti ESG je právě nepochopení toho, co by měla být soukromá firma. Jejím primárním cílem je generovat svým akcionářům zisk. Samozřejmě se nemá jednat o divoký kapitalismus, každé podnikání by mělo být dlouhodobě udržitelné a mít etický rozměr. ESG silně posiluje roli státu.

Pro mnoho firem mohou ekologické požadavky znamenat v podstatě ekonomickou smrt. Těžko mohou konkurovat na globálním trhu asijským firmám, které tyto kritéria nedodržují. Rozvinuté ekonomické státy se snaží ESG dotovat, otázkou však je, jak dlouho si tyto štědré dotace budou moci dovolit.

Dalším rozměrem ESG je tlak na Čínu. Čínské firmy patří k nejhůře hodnoceným firmám z tohoto pohledu. Nízké hodnocení bude vytvářet tlak na investory, aby se akcií čínských firem, které například těží uhlí nebo z něj vyrábějí elektrickou energii, zbavovaly.

Je zajímavé sledovat, že v Evropské unii jsou nyní peníze na obnovu zemí po Covidu podmiňovány právě investicemi do ekologických projektů a do výroby zelené energie. Je velmi pravděpodobné, že státy v příštích letech investují velké prostředky do takových firem.

Pokud si myslíte, že tento trend bude trvat, je pro vás investice do ESG velká příležitost. Jste-li však názoru, že stát je špatný hospodář, raději se investicím do ESG vyhněte.

Líbil se vám tento článek?
5
0

Autor

Publicista a investor s více než desetiletou praxí.

První zkušenosti získal na pražské burze. Následně se specializoval na evropské, zejména francouzské, a zámořské trhy. V současné době se zaměřuje především na hodnotové investování, přičemž při svém rozhodování zohledňuje měnovou politiku a geopolitickou situaci ve světě.

Doktorát z filosofie získal v Paříži. Rád píše o slavných investorech a snaží se poučit z jejich rozhodnutí. Věří, že je vždy užitečné napodobovat ty nejlepší v oboru. Mezi jeho oblíbené investory patří Ray Dalio, Warren Buffett, Michael Burry a Charles Gave.

„Chcete-li na trzích vydělávat peníze, musíte myslet samostatně a být skromní.“ – Ray Dalio

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎