Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

46. díl Seriálu technické analýzy: Korelace – Pokročilá technika pro diverzifikaci obchodních portfolií

Publikováno
46. díl Seriálu technické analýzy: Korelace – Pokročilá technika pro diverzifikaci obchodních portfolií
Zdroj: depositphotos.com

Finanční trhy nabízejí mnoho aktiv, které mnohdy sledují stejný fundament, a proto mají tendenci vytvářet stejné nebo podobné cenové pohyby. Pokud se více finančních aktiv pohybuje se stejnou dynamikou a stejným směrem (růst nebo pokles), jedná se potencionálně o riziková aktiva a investor, který by je měl ve svém portfoliu, zbytečně zvyšuje riziko. Aby investoři dokázali tato rizika identifikovat, jsou využívány tzv. korelační tabulky, které určují vzájemný vztah dvou nebo více finančních aktiv. V tomto článku se podíváme na problematiku korelací a ukážeme si jak ji začlenit do investiční přípravy.

Poznámka

Korelace značí míru stejného cenového vývoje dvou a více finančních aktiv. Vysoká korelace těchto aktiv zvyšuje riziko.

O korelaci se obvykle mluví v souvislosti s diverzifikací obchodního portfolia. Obvyklý pohled investorů je ten, že když například smění své finance do eura, jako hlavní investici a část smění do britské libry, že se jedná o diverzifikované riziko do více měn. Pravda je ovšem taková, že cenový vývoj eura a libry má vysokou míru korelace, což znamená, že když klesá jeden, klesá i druhý, takže se ve skutečnosti o žádnou diverzifikaci nejedná. Tímto způsobem “diverzifikace” riziko pouze zvyšuje.

Míra vzájemného vývoje je udávána pomocí korelačního koeficientu, což je hodnota od -1 do +1. Tato hodnota se obvykle převádí na procentuální vyjádření, jehož výsledek je zapsán do korelační tabulky. Velmi důležitou hodnotou korelační koeficientu je číslo 0, která vyjadřuje, že mezi dvěma veličinami není žádná míra korelace, tedy cenové pohyby probíhají naprosto nezávisle na sobě.

Poznámka

Pokud investor hledá vhodné instrumenty pro diverzifikaci, měl by vyhledávat takové korelace, které se svojí hodnotou blíží k nule.

Korelační tabulka

Nejobvyklejší způsob zápisu vzájemného vztahu dvou investičních instrumentů je korelační tabulka. Instrumenty se v ní zapisují do svislého sloupce a vodorovného řádku, přičemž mezi nimi je v jednotlivých buňkách zapsán jejich korelační koeficient. Ten může být vyjádřen jako číslo, procento nebo ve formě teplotní mapy, kdy sytější barva prezentuje vyšší korelaci, než barva světlejší. V tabulce níže je použit nejběžnější zápis a to pomocí procent.

Zdroj: myfxbook.com
Korelační tabulka - FOREX
Korelační tabulka – FOREX

Například mezi měnovými páry AUD/JPY a EUR/JPY je podle korelační tabulky vysoká míra korelace +95,3 %, což určitě nejsou dva vhodné instrumenty pro diverzifikaci. Naopak nízká míra korelace panuje například mezi EUR/CHF a EUR/AUD, pouze 3,1 %, takže cenový vývoj těchto instrumentů bude v čase velmi rozdílný.

Míra korelace dvou instrumentů se v čase mění. Investor proto musí sledovat korelaci v odpovídajícím časovém rámci své investice. Může se jednat o korelaci (týdenní, měsíční, roční, nebo také pětiminutovou).

Druhy korelací

Míra korelačního koeficientu se může od své střední hodnoty nula (žádná míra korelace) ubírat ve směru kladných čísel +0,96 (96 %) nebo ve směru záporných čísel -0,45 (-45%). Pokud se korelační koeficient nachází v kladných číslech, hovoří se pak o korelaci pozitivní, která vyjadřuje cenový vývoj dvou instrumentů, které se budou v případě změny kurzu ubírat stejným směrem. Ukázka pozitivní korelace je zobrazena na obrázku níže.

Zdroj: xtb.com
Měsíční korelační graf měnových párů EUR/USD a GBP/USD - pozitivní korelace
Měsíční korelační graf měnových párů EUR/USD a GBP/USD – pozitivní korelace

Naopak, pokud bude korelační koeficient v záporných číslech, hovoří se o korelaci negativní. V tomto případě míra korelace vyjadřuje, jak moc se instrumenty budou ve svých cenových pohybech rozcházet (jeden instrument klesá, zatímco druhý roste). Investiční instrumenty s negativní korelací mohou být velmi dobrou alternativou v rámci vysoce diverzifikované obchodní strategie. Ukázka negativní korelace je zobrazena na obrázku níže.

Zdroj: xtb.com
Týdenní korelační graf ropy WTI a Zlata - negativní korelace
Týdenní korelační graf ropy WTI a Zlata – negativní korelace

Kde jsou korelace využívány?

Jak už jsme si nastínili, korelace mohu být využívány jak v přípravě dlouhodobého diverzifikovaného portfolia, tak i v případě krátkodobých obchodů. Nejčastěji jsou ovšem korelace využívány v případě obchodování měnových párů, kdy se sleduje míra vzájemného cenového vývoje s cílem snížit celkové riziko investice. Kromě FOREXU, lze korelace sledovat i pro:

Korelaci lze navíc sledovat i napříč obchodními segmenty. Například lze sledovat cenu alternativní investice do zlatých mincí a ceny zlata. Korelace je také využívána při sledování sezonality, které podléhají především komodity. Sezónnost je například sledována při obchodování komoditních spreadů, kdy obchodník spekuluje například na růst ceny vepřového masa v měsíci září oproti jeho ceně v červenci, protože se mezi tím objevilo ohnisko prasečího moru.

Zdroj: spreadcharts.com
Cenový graf sezonality vepřového masa pro více futures kontraktů
Cenový graf sezonality vepřového masa pro více futures kontraktů

Nevýhody praktického využití korelací

Jednou z nevýhod pro praktické využití korelací je to, že nenabízejí identifikaci přesného vstupu nebo výstupu z obchodní pozice. Rovněž korelace nenabízejí žádnou informaci o budoucím cenovém vývoji. Celý výpočet korelace je založen pouze na historických datech, tedy korelace popisují historický vztah, bez predikce toho budoucího.

Technika korelací musí být využívána s dalšími obchodními metodami, od analýzy sentimentu trhu, trendu až po stanovení přesných vstupních a výstupních bodů nebo patternů. Do určité míry se ale míra korelace dvou instrumentů dá použít při řízení peněz, kdy jsou podle korelačního koeficientu upravovány objemy jednotlivých obchodních pozic. Tento přístup využívají například portfolio manageři.

Závěr

Korelace jsou velmi užitečné při přípravě nebo úpravě investičního portfolia, kdy mohou pomoci vyhledávat ideální obchodní instrumenty tak, aby byla diverzifikace co nejúčinnější. Míra korelace značí, jak moc se cena instrumentů bude pohybovat shodně, poté pohoříme o pozitivní korelaci, nebo jak moc se budou ceny instrumentů pohybovat proti sobě, tehdy se jedná o negativní korelaci.

Sledování vzájemného vztahu dvou instrumentů lze provádět na jakémkoliv trhu a pro jakýkoliv finanční instrument. Hlavní nevýhodou je absence predikční složky a neschopnost korelací určit přesné body vstupu a výstupu z obchodní strategie. Korelace jsou velmi dobrý pomocník pro analyzování sezonality nebo money managementu.

Líbil se vám tento článek?
7
0

Autor

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎