Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Kdo je Satoshi Nakamoto? Tvůrce Bitcoinu, miliardář, nebo zločinec?

Aktualizováno
Kdo je Satoshi Nakamoto? Tvůrce Bitcoinu, miliardář, nebo zločinec?
Zdroj: Midjourney.com

První vytěžený blok bitcoinu se datuje na 3. leden 2009, přesně na 19:15:05 hodin. Tento blok, též nazývaný jako blok genesis, nevytěžil nikdo jiný než sám “Satoshi Nakamoto“, legendární osobnost či skupina lidí stojící za Bitcoinem samotným. Jméno bez identity.

RYCHLÉ SHRNUTÍ: TO NEJPODSTATNĚJŠÍ O SATOSHIM

Satoshi Nakamoto je označení pro tajemného tvůrce nebo skupinu tvůrců, která stojí za nejznámější kryptoměnou dneška, Bitcoinem (BTC).

Satoshi je podepsán pod whitepaperem Bitcoinu zveřejněném 31. října 2008 a také vytěžil vůbec první blok bitcoinového blockchainu 3. ledna 2009. Od té doby pravidelně přispíval na fóra týkající se Bitcoinu, přičemž 23. dubna 2011 to bylo naposled.

Poté se odmlčel a nikdo neví, co se s ním potom stalo. Právě anonymita tvůrce a neovlivnitelnost Bitcoinu je jednou z klíčových vlastností nejhodnotnější kryptoměny.

Na adresách, které patří Satoshimu, je dodnes kolem 1 milionu BTC (5 % celkové zásoby), s kterými od té doby nikdo nepohnul.

Obsah článku

Proč vlastně Bitcoin vznikl?

Pro lepší pochopení záměru Satoshiho Nakamota a důvodu, proč do tvorby svého životního díla zahrnul i přední osobnosti ze světa kryptografie, je vhodné si nejprve stručně vysvětlit, za jakým účelem byl Bitcoin stvořen. V jednom ze svých příspěvků Satoshi Nakamoto psal:

“Základ problému konvenčních měn je nutnost důvěry, bez které nemohou existovat.

Musí se věřit, že centrální banky nebudou uměle snižovat hodnotu státní měny, ale historie fiat měn je těchto zrad plná.

Je nutná důvěra v banky, které se o naše peníze starají. V první řadě je však půjčují dalším lidem a kvůli systému frakčního bankovnictví pak vznikají úvěrové bubliny.

Věříme bankám, že naše soukromé informace nijak nezneužijí a že nás ochrání před zcizením identity. To vše s sebou nese příliš velké náklady a činí mikroplatby nemožné.”

Svoboda a suverenita jednotlivce

Pro všechny platby v rámci fiat měn je nutná spolupráce příjemce, odesílatele a nějaké instituce (prostředníka), která celou platbu zpracuje. To vše s sebou nese již zmíněné riziko kontroly, cenzury a zkorumpovatelnosti systému. Tato třetí strana ale také zajišťuje správnost transakcí, zůstatků a hlídá, aby nikdo nepodváděl.

Když následně chcete tohoto prostředníka odstranit a ošetřit tak větší svobodu, jak zajistíte, aby se uživatelé chovali čestně, když je nikdo nekontroluje? Objevuje se nám zde zádrhel.

Řešení problému dvojité útraty

V tomto kontextu se jedná o princip, podle kterého jde v digitálním světě dělat naprosto identické kopie bez toho, aby koncový příjemce poznal, jestli jde o originál či nikoliv.

V případě peněz by se mohlo stát, že nakupující zaplatí u dvou prodejců se stejnými penězi a fakticky tak bude krást. Tomu se dá zabránit jen v případě hotovosti – fyzické věci, jejíž důkaz vlastnictví je samotná existence a předání z ruky do ruky. V počítačovém prostředí je to ale jinak.

Představte si situaci – vzít obrázek peněz a poslat ho do jednoho eshopu jako platbu. Ten stejný obrázek pak okamžitě nakopírovat a zaplatit s ním v eshopu číslo 2. Někde se stala krádež. Peníze v podobě obrázku ztratily vzácnost a pozbyly hodnotu, protože jdou lehce a bezpracně rozmnožit.

Jak zajistit, aby nebyla nutná třetí strana?

Jak ošetřit, že lidé nebudou podvádět a že zároveň bude digitální podoba hotovosti existovat skutečně pouze jednou?

Všechny tyto myšlenky nakonec vyústily v magnum opus, který dnes zná celý svět. Systém bez prostředníků, v němž má každý člověk kontrolu na svým majetkem a zároveň nelze podvádět. Řešení, které nestojí na důvěře, ale na pravidlech vytesaných do kamene. Zrodil se Bitcoin a změnil naše chápání peněz a svobody.

Satoshi Nakamoto v kryptografické komunitě

Zdroj: Twitter
Socha Satoshiho Nakamota v Budapešti
Socha Satoshiho Nakamota v Budapešti

Satoshi Nakamoto, tvůrce Bitcoinu, nebyl v oblasti kryptografie, matematiky a programování žádný nováček. Ještě před tím, než vypustil na světlo světa Bitcoin, byl už v komunitě nadšenců do kryptografie známým jménem.

Ví se, že v té době probíhala mezi vývojáři emailová komunikace, ve které diskutovali své nápady s ostatními. Ještě před tím, než Satoshi Nakamoto zveřejnil whitepaper Bitcoinu ve finální verzi, konzultoval jej s několika tehdejšími odborníky v oblasti kryptografie, jejichž práce ve whitepaperu Bitcoinu Satoshi sám citoval.

Jedná se např. o odborníky jako Wei Dai, tvůrce platebního systému b-money, kterým se Satoshi inspiroval, a Adam Back, jehož hashcash je prakticky základem těžby Bitcoinu.

Třetí osobností, s níž Satoshi Nakamoto komunikoval a která je snad ze všech nejpodstatnější, je Hal Finney, programátor, který v raných dnech Bitcoinu se Satoshim úzce spolupracoval. Hal Finney je také příjemcem první bitcoinové transakce. Zveřejněné emaily dokazují, jak moc si sám Satoshi rad Hala Finneyho vážil. To je možná také důvodem, proč byl Hal Finney uveden jako spoluautor bitcoinového repozitáře na Sourceforge (obdoba Githubu).

Zdroj: latimes.com
Hall Finney
Hal Finney

V jednom ze svých příspěvků, jenž Hal Finney již paralyzovaný kvůli prostupující amyotrofické laterální skleróze zveřejnil, napsal:

“Když Satoshi zveřejnil první finální verzi softwaru, ihned jsem se ji ráčil vyzkoušet. Myslím, že jsem byl kromě Satoshiho prvním, kdo uzel Bitcoinu vytvořil.

Začal jsem s těžbou Bitcoinu a byl jsem příjemcem první transakce, když mi Satoshi poslal na zkoušku 10 bitcoinů.

Dalších pár dní jsem si se Satoshim intenzivně psal. Víceméně jsem mu jen ohlašoval bugy, na které jsem narazil, a on je opravoval.

Kdo se za legendárním pseudonymem ukrývá?

Jedním z těch, kteří například tvrdili, že zaručeně vědí, kdo je skutečný Satoshi Nakamoto, je americký podnikatel John McAfee, zakladatel stejnojmenné společnosti, která v roce 1987 vytvořila známý antivirový program. Kontroverzní podnikatel se nechal slyšet, že se Nakamoto buď “přizná” sám, nebo jeho identitu veřejně odhalí.

Učinil tak v reakci na Craiga Wrighta, který sám o sobě zveřejnil informaci, že je Satoshi Nakamoto. Senzace se nicméně nekonala, kontroverzní prohlášení se nakonec nepotvrdilo, neboť se jednalo o zprávu z rodu fake news.

Na diskuzních fórech se objevily také názory, že by Satoshi Nakamoto mohl mít britský původ. K těmto domněnkám diskutéry vedla zejména britská angličtina doplněná o výrazy jako “bloody hard”, typicky britské klení. Původ Nakamota (nebo alespoň jedné z osob, které jsou s tímto jménem spjaty) tak někteří odhadují v některé zemi Commonwealthu.

Další okolností směřující tímto směrem je text zakódovaný v prvním vytvořeném bloku – “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”, což je jméno úvodního článku londýnských novin The Times z 3. 1. 2019.

Satoshiho původ konspiračním teoretikům nedává spát

Zdroj: theverge.com
Dorian Satoshi Nakamoto
Dorian Satoshi Nakamoto

Nejrůznějších teorií o totožnosti Satoshiho Nakamota se objevilo několik desítek. V roce 2014 například magazín Newsweek publikoval fotografii člověka jménem Dorian Satoshi Nakamato. Povolání matematika a IT specialisty napovídalo, že je autor na správné stopě, nicméně sám živý Dorian Nakamoto tuto tezi popřel.

Jedna z tezí rovněž tvrdí, že Nakamotovu identitu zná Národní bezpečnostní agentura (NSA). Různé konspirační teorie pracují i s předpoklady, že za Bitcoinem stojí samotná vláda Spojených států. K tomuto se dříve s rezervou vyjádřil i Vitalik Buterin, spoluautor Etherea, ještě před tím, než svou kryptoměnovou kariéru vůbec započal:

Nedivil bych se, kdyby se jednalo o zaměstnance NSA specializujícího se na kryptografii. A nebo dokonce o celou NSA.

Od těchto tvrzení se nicméně Buterin později distancoval. Uvedl, že se jednalo o příspěvek z fóra BitcoinTalk z roku 2011 a že se jeho názory již změnily.

A co samotný Hal Finney, Wei Dai a legenda Nick Szabo?

Jedno ze jmen, která v konspiracích ohledně Satoshiho Nakamota hrají klíčovou roli, je i samotný Hal Finney zmíněný již v kapitole výše. Kuriózní náhodou je i skutečnost, Hal Finney žil jen několik bloků od Doriana Nakamota v Temple City, malém městečku o 36 000 obyvatelích ležícím severovýchodně od centra Los Angeles. Vzhledem k jeho intenzivnímu zapojení do tvorby Bitcoinu mu řada členů kryptoměnové komunity připisovala kompletní zásluhy. Ani on ovšem autorství Bitcoinu nepotvrdil.

Posledním kandidátem hodným zmínky v tomto článku není nikdo jiný než Nick Szabo, Američan s maďarskými kořeny, programátor a vědec. Ve světě kryptoměn je znám zejména díky prvním zmínkám o smart kontraktech, o nichž napsal práci v roce 2016. Velmi zajímavý je ale i jeho dřívější projekt bit gold, předchůdce Bitcoinu, na kterém pracoval mezi roky 1998 a 2005.

Zdroj: dailynationtoday.com
Nick Szabo na konferenci Bitcoin 2021 v Miami
Nick Szabo na konferenci Bitcoin 2021 v Miami

Z komunikace s Wei Dai je patrné, že Satoshi o bit goldu nevěděl, Wei Satoshimu tedy Nickovu práci ukázal. I přes značné podobnosti mezi oběma kryptoměnami Nickovu tvorbu však Satoshi do citací whitepaperu Bitcoinu nezahrnul.

Nick Szabo dotazy, zdali je on sám tajemný Satoshi Nakamoto, několikrát popřel. K tomu se přiklání i sám Wei Dai, jehož cituje článek Sunday Times z března 2014, ve dvou důvodech:

“Za prvé, ze Satoshiho zpráv je patrné, že o nápadech Nicka Szaba nic netuší. Psal mi o tom, jak jeho projekt staví na mých nápadech a že plní cíle, které jsem si stanovil pro můj projekt b-money. Nevidím jediný důvod, proč by Nick Szabo jakožto Satoshi psal takovýmto stylem.

Za druhé, co jsem si vědom, Nick Szabo neprogramoval v C++.”

A mohl by se pod přezdívkou Satoshi Nakamoto skrývat i samotný Wei Dai? I on tato tvrzení popírá. Nedá se však přehlédnout fakt, že jeho b-money formování Bitcoinu velmi ovlivnil a na jeho nynější podobě tedy nese značnou zásluhu.

Proč se “otec” Bitcoinu skrývá

Faktem zůstává, že Satoshi Nakamoto vlastní obrovský majetek ve výši cca 1 000 000 jednotek Bitcoinu, díky čemuž patří mezi nejbohatší lidi planety. Pokud se tedy stále snaží zůstat v anonymitě vzhledem k tomuto důvodu, je to bezesporu pochopitelné. Největší tajemství kryptoměnové komunity tak možná nikdy nebude odhaleno.

Na závěr se hodí vyjádření Hala Finneyho, spoluautora Bitcoinu a možná i přítele samotného Satoshiho:

Dnes je Satoshiho skutečná totožnost tajemstvím. V té době jsem však tušil, že se bavím s velmi inteligentním a slušným člověkem japonského původu. Za svůj život jsem potkal spoustu brilantních osobností, tyto vlastnosti tedy dokáži náležitě ocenit.”

Líbil se vám tento článek?
26
0

Autor

Bývalý šéfredaktor, softwarový architekt a nadšenec do kryptografie, kyberbezpečnosti a blockchainu. V rámci Finexu se zaměřuje zejména na technická témata v oblasti kryptoměn. V současnosti působí také jako správce financí v rámci investiční skupiny Icecaps Capital, v níž se zaměřuje na využití strojového učení v algoritmickém obchodování.

Kryptoměny považuje za platidlo budoucnosti řešící řadu problémů s centralizovanou náturou existujících platebních prostředků. DeFi svět považuje za úchvatný a nabízející spoustu skvělých příležitostí.

Přečíst více

Můj zájem o finance začal v roce 2017. První ránu jsem dostal od kryptoměn. Jejich růst mi kouzlil úsměv na tváři, avšak propad v roce 2018 byl studenou sprchou. Jako další cestu jsem zvolil akcie, u kterých jsem zůstal dva roky. V roce 2020 se dostavil další kryptoměnový bull-run a společně s ním se znovu objevil i můj zájem o Bitcoin.

Tentokrát jsem ale věc vzal za správný konec. Nejprve vzdělávání.

Kryptoměny pro mě znamenají nový finanční systém a věřím, že se postupně dostanou i do běžných životů občanů. Psaní článků zde na Finex.cz mě především pozitivně motivuje k prohlubování znalostí, které mohu následně předat čtenářům.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (4 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Helena

Jak mužu vztupit aby si vvydělala peněz nápis tě mi stránku.

Sat

Satoshi je podle všeho — Paul Calder Le Roux, nizozemský softwarový vývojář a hlava drogového kartelu! To všechno tomu nahrává!

Redakce Finex

Dobrý den, Sat, můžete nám prozradit, co všechno tomu nahrává? :-)

Sat

– Paul Calder Le Roux is a former programmer, former criminal cartel boss and informant to the US Drug Enforcement Administration (DEA).
– He created E4M, an open-source free Windows disk encryption software program, in 1999, and is a suspected creator of the open-source TrueCrypt, which is based on E4M’s code.
– Le Roux is currently in US custody for ordering the assassinations of six people.
– Unfortunately, soon after he went quiet with the Satoshi identity, he was captured by law enforcement, and he’s going to spend the rest of his life rotting in jail cell
– Satoshi’s spelling and language – “analyse, colour, defence, bloody, hard” is consistent with Rhodesian Le Roux’s.

Le Roux se zná s Wrightem. Wright ví, že bude nadosmrti bručet. Proto se Wright snaží prokázat, že je Nakamoto. Nikdo ho nemůže naprášit.