Jo, tu poučku o propojitelnosti demo účtu s účtem reálným by bylo fajn poslat do TopBinary 😀 aby pak ženský na telefonu neříkali takový blbosti.