Určitě ne “Češi”, ale uživatelé jedné konkrétní (české) směnárny.