Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Obchodní strategie, které způsobily revoluci: Trading Chaos 2 od Billa Williamse

Obchodní strategie, které způsobily revoluci: Trading Chaos 2 od Billa Williamse

V tomto článku rozebereme druhou knihu trading chaosu od Billa Williamse. V této knize autor bestselleru představil nový termín TradeVesting, jde o kombinaci obchodování a investování.

První část je věnována psychologii obchodníka, jeho interakci s trhem, správnému způsobu myšlení. Autor přidává některá nová doporučení a reviduje ta stará. Popisuje také důsledné dodržování obchodního systému založeného na teorii trading chaosu, který lze právem považovat za jeden z nejlepších vůbec.

 • “Chaos je místo, kde začínají velké sny. Čas, než se může velká vize stát skutečností, bývá obtížný.”
 • “Než člověk podstoupí velkou snahu, může narazit na chaos.”
 • “Jako když nová rostlina vyraší skrz zeminu a je zastíněna velkým stromem, musíme i my někdy čelit potížím při uskutečňování našich snů.” 

Hexagram 3, “I Ching” (“Book of Changes”) 

Již od prvních řádků připomíná Williams čtenářům, a tím zdůrazňuje svou myšlenku, že naše myšlení a interpretace trhu jsou páteří našeho vlastního obchodování. Znovu říká, že trhy nejsou složité, tajemné nebo nepochopitelné. A že peníze jsou také skutečné, stejně jako naše myšlenky na ně. Hodnota peněz i obchodní úspěch leží v nás samých. Jinými slovy, autor nám neustále připomíná nutnost zlepšovat se a zdokonalovat ve všech aspektech života.

Williams zde vyjmenovává základní pravdy a skutečnosti, které obchodníkům pomohou překonat ztráty a stát se úspěšnými obchodníky: “Five Sacred-Cow Terminators”

 1. Neposlouchejte populární odborníky.
 2. Neexistuje nic jako býčí/medvědí konsenzus.
 3. Neexistuje nic jako přeprodanost/překoupenost.
 4. Většina způsobů money managementu je neúčinná.
 5. Běžné vzorce pro ziskové obchodování nefungují.

Prakticky všechna tato tvrzení způsobí, že většina lidí bude zklamaných, zatímco jiní – vzbuzeni ze sladkého spánku začnou přemýšlet o sobě a vlastních rozhodnutích. Tímto způsobem nám Williams říká: “Pamatujte, že neexistuje realita, existuje pouze vnímání.” Tato práce se nakonec stala základem celé teorie chaosu, koneckonců většina lidí na trhu stále obchoduje se svým názorem, i když by měli obchodovat se zbožím.

Teorie chaosu – nové paradigma tradingu

Je dobře známo, že srdce musí bít do značné míry pravidelně nebo člověk zemře. Mozek však musí být do značné míry nepravidelný. Pokud není, máte epilepsii. To ukazuje, že nepravidelnost a chaos vedou ke složitým systémům. Všechno není neuspořádané. Naopak řekl bych, že chaos je to, co umožňuje život a inteligenci. Mozek se vyvinul tak, aby se stal tak nestabilním, že i ten nejmenší vzruch může vést ke vzniku řádu.

Ilya Prigogine

Paradigma, jehož prostřednictvím se díváme na trh definuje, co děláme a čeho následně dosahujeme. Teorie chaosu nabízí nové paradigma vidění trhů a nás samých.

Chaos neznamená náhodu, je to pouze vyšší a odlišný stupeň pořádku. Protože příroda i lidský mozek jsou chaotické, trhy jako součást přírody a odraz lidské povahy jsou také chaotické.

Příroda a svět vznikly z nelineárních zdrojů. Věci vytvořené lidmi jsou produktem levé mozkové hemisféry, proto jsou lineární. Obchodník, který vytváří obchodní systémy stejným způsobem, nemůže trh úspěšně popsat a tudíž na něm dosahovat zisku.

Fraktální geometrie a trhy

Fraktální geometrie a trhy

Fraktální geometrie je jedním z nástrojů vědy, která se zabývá chaosem. To znamená, že trh je vytvářen turbulentní kolektivní činností a je nelineárním jevem fraktální struktury. Každý obchodník s trochou zkušeností by měl vědět, že trhy nejsou jednoduchým, mechanickým výsledkem nabídky a poptávky.

Fraktály lze vidět na grafech kvůli nárůstu a opakování. Nejjednodušší model opakování je sumarizační sekvence známá jako Fibonacciho posloupnost. Sekvence začíná 0 a 1. Poté, když se sečtou dvě po sobě jdoucí čísla sekvence, dostaneme číslo následující:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, a tak dále až do nekonečna

Zvláštní vlastností tohoto procesu je to, že každé číslo v sekvenci je přesně 0,618 dalšího čísla.

To, co vidíme na trhu, závisí na našem současném paradigmatu. Pokud budeme trh vnímat z lineárního pohledu, nikdy ho neuvidíme v jeho skutečné podobě a budeme proto v nevýhodě, hlavně pokud jde o obchodování a zisky. Čím nepravidelnější a chaotičtější trh je, tím větší bude jeho fraktální číslo.

Základní struktura obchodníka a jak to ovlivňuje jeho úspěch

Základní struktura obchodníka a jak to ovlivňuje jeho úspěch

Bill Williams věřil, že fundamentální a technická analýza neodrážejí přesně chování trhu. Pokud by byly trhy lineární, bylo by méně poražených, zejména s ohledem na vysokou inteligenci průměrného obchodníka.

Věda chaosu poskytuje tři základní principy studia trhů:

 1. Energie vždy sleduje cestu nejmenšího odporu.
 2. Cesta nejmenšího odporu je určena vždy základní a obvykle neviditelnou strukturou.
 3. Vždy skrytá a obvykle neviditelná struktura může být objevena a může být také změněna.

Co je to struktura?

Každá struktura se skládá ze čtyř prvků:

 1. komponenty.
 2. plán.
 3. zdroj energie.
 4. účel.

Všechny struktury mají tendenci se měnit a přecházet z jednoho stavu do druhého. V každém případě, struktura určuje tendenci pohybu. Struktura určuje chování. Struktura určuje, jak se co chová – kulka, hurikán, řidič taxíku, manžel nebo manželka, trh. Struktury, které mají největší vliv na vaše obchodní výsledky, se skládají z tužeb, přesvědčení, předpokladů, aspirací a především z vašeho porozumění základní struktuře trhu a vám samotným.

Struktura Typ 1

Struktura typu 1 vytváří akci-reakci, tam a zpět, typ chování jako číslo osm: jeden typ požadovaného chování vede k opačnému nežádoucímu chování. Jednoduchým příkladem je kyvadlo.

Pokud je vaše základní struktura oscilace, žádné řešení nepomůže, protože psychologická řešení neřeší základní strukturu, která způsobuje chování.

Struktura Typ 2

Struktura typu 2 je umístěna v kreativní části mozku. Pokud se struktura typu 1 pokusí vyřešit problémy (přestat ztrácet), pak struktura typu 2 je zaměřena na akci, která přináší zrození něčeho nového do současné situace. Spíše než řešení problémů vytváří výsledky.

Řešení problémů vám neumožňuje vytvořit to, co chcete (zisky). Často zachovává přesně to, co nechcete (ztráty). Nemusíte transformovat své obchodování, musíte jej překonat.

Grál a výbava pro obchodování

Grál a výbava pro obchodování

Úspěšné obchodování nemá nic společného s nákupem nového výkonného počítače s deseti monitory, novými indikátory, přehledy nebo knihami. To z vás lepšího obchodníka neudělá. Měli byste spíše změnit své nastavení. Obchodování je vnitřní práce.

Když obchodujete na trzích, není co skrývat. Na konci dne máte buď více peněz, stejně nebo méně. Pokud prohrajete, prostě není na vině nikdo jiný. Opakem tohoto tvrzení je, že pokud vyhrajete, nemusíte nikomu říkat “děkuji”. To, co opravdu potřebujete, prokouknout váš výběru systému víry.

Můžete si vybrat. Ve skutečnosti jde o nejdůležitější volbu na celém světě “buď si vybrat, nebo si nevybrat”. Pokud se rozhodnete na trhu obchodovat pomocí mechanického systému, je to vaše volba. Vaše skutečná povaha je vše, co potřebujete. Svatý grál obchodování ví, co trh chce. Poskytne vám výhodu a postaví vás na stejnou stranu jako trh.

Co se stane, když nechcete to, co chce trh?

 • Jste často nervózní, protože trh nespolupracuje s vašimi plány.
 • Obvykle se chystáte nějakým způsobem porazit trh.
 • Jste buď v bitvě, nebo se z ní zotavujete (obvykle ztráta).
 • Jste snadno rozzlobeni, když vás něco přerušuje nebo rozptyluje.
 • Jste nuceni obchodovat více, více riskovat.
 • Žárlíte na jiné obchodníky, kteří dosahují zisku.
 • Máte pocit, že to, že nejste ziskoví znamená, že nejste ničím.

Jaký je život, když chcete to, co chce trh?

 • Nikdy nejste zklamáni.
 • Jste na správném místě ve správný čas.
 • Jste tiše sebevědomí bez ohledu na okolnosti.
 • Jste mimo dosah hněvu a úzkosti.
 • Jste bdělí a citliví k tržním pohybům.
 • Nemáte pocit, že jste něco propásli.
 • Máte vše ve svých rukou.
 • Jste duševně klidní.
 • Jste stále vděční.

Při obchodování musíte být na správném místě ve správný čas a to samé platí pro vaši mysl. Musíte přijít ze správného místa ve správný čas. Poloha mysli je mnohem důležitější než místo obchodu. Pamatujte, že obchodování by mělo být zábavné, jako kdybyste v duchu rostli. Tato lehkost vám pak umožní vidět to, co je na trhu zřejmé.

Do které kategorie si myslíte, že spadáte?

Na trzích máme jednotlivce, kteří se cítí pohodlněji v roli Columba (obchodníci), zatímco jiní se cítí pohodlněji v roli člena posádky (investoři). Existují také jednotlivci, kteří se cítí pohodlněji při převzetí role statkářů (spořitelé).

Pokud jste nezávislým myslitelem a rádi se rozhodujete, i když jednáte proti většinovému názoru, jste pravděpodobně osobou, která se cítí pohodlně v roli Columba. Ti, kteří spadají do kategorie členů posádky, jsou v nepatrné nevýhodě, protože jejich úspěch nebo neúspěch závisí na úspěchu nebo neúspěchu jejich vůdce. Není neobvyklé slyšet stížnosti členů posádky na lidi, okolnosti nebo věci, které se jim stanou.

Statkáři se cítí bezpečněji, protože se nestrachují kvůli podstupování rizika. Mají tendenci být spokojení, nebo jsou ochotni se vyrovnat se svou úrovní nespokojenosti. Statkáři bývají prokrastinátoři. Myslí si, že je bezpečnější odložit rozhodování, než být za něj odpovědný.

Super-Natural Trade / Vesting

“Trh je stvořením chaosu – daleko od rovnovážné polévky, která slabě vře na nerovnoměrném plameni psychologie obchodníka. Proto, abychom vyhráli, musíme: jít s proudem, jet na vlně a ohýbat se s trendem.”

Trh je trojrozměrný: Čas + Cena + Vaše psychologie.

Nejběžnější obchodní chování, které se dnes u tradera vyskytuje je: výhra, výhra a výhra, aby pak vše ztratil na základě nějakého hloupého rozhodnutí. Když ztratíme, myslíme si, že potřebujeme jiné techniky, více informací, nový indikátor nebo zcela nový přístup. To, co skutečně potřebujeme, je nová mysl.

Abychom se podívali na náš život a výsledky, kterých dosahujeme, musíme se také podívat na realitu. Při zachování obecné definice, je realita to, co je. Ve skutečnosti pokaždé, když zadáte objednávku, činíte tak proto, protože máte fantazii, že se trh bude pohybovat tak či onak.

Závěr

Nikdo si není stoprocentně jistý, kam trh půjde. Trh nemůže nikdo ovládat. My, jako obchodníci jsme odkázáni na milost a nemilost pohybu trhu. To, co však můžeme ovládat jsou naše mentální reakce na cokoliv. Toho však dosáhneme jen pokud se naučíme porozumět tomu, jak funguje náš myšlenkový proces.

Když jsou trhy matoucí nebo vytváří obraz přicházející katastrofy, máme tři možnosti. Můžeme se zbláznit, jednat podvědomě nebo vědomě. Jinými slovy, soustředit se spíše na naši mysl, než reagovat na naše myšlenky. Je opravdu důležité si uvědomit, že naše mysl je divoká a bláznivá, naplněná množstvím nezkrotných a zamotaných myšlenek, které jí procházejí. Nejprve byste měli pracovat na sobě, ne na trhu.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Líbil se vám tento článek?
2
1

Autor

RoboMarkets je broker založený v roce 2012, který se specializuje na obchodování s akciemi. Kromě toho ale nabízí také možnost obchodování s různými dalšími aktivy včetně indexů, ETF, forexu a komodit. Zákazníci RoboMarkets ocení zejména českou zákaznickou podporu přes telefon či chat, vedení obchodního účtu v CZK a možnost bezpoplatkového vkladu bankovním převodem v rámci ČR.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.