Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Podívejte se na TOP 7 harmonických patternů v obchodování

Publikováno
Podívejte se na TOP 7 harmonických patternů v obchodování

V tomto článku se budeme zabývat využitím harmonických vzorců (patternů) při obchodování. Seznámíme se s historií jejich vzniku a principy jejich formování a řekneme vám o nejoblíbenějších patternech.

Co jsou harmonické vzorce

Harmonické vzorce jsou grafické cenové vzorce založené na kombinaci Fibonacciho poměrů a prvků Elliottových vln. Základ pro takové vzorce byl položen v dílech Harolda Gartleyho, renomovaného analytika a specialisty na technickou analýzu. Jeho kniha “Profits in the Stock Market” podrobně popisuje jeho metodiku obchodování.

Harmonické patterny se staly široce známými a populárními na konci minulého století, kdy Gartleyho práci dále rozvíjeli jeho následovníci – Scott Carney, Larry Pesavento a Bryce Gilmore. Zpřesnili popis již známých modelů a také identifikovali a popsali nové.

Harmonické vzorce jsou všestranné. Lze je použít k obchodování v různých časových rámcích a finančních trzích. Nejoblíbenější jsou patterny jsou:

 • Gartley
 • Butterfly
 • 5-0
 • Crab
 • ABCD
 • Bat
 • Shark

Harmonické vzorce v obchodování

Harmonické vzorce nejsou omezeny jen na forex. Lze je nalézt také na jiných obchodních trzích, jako jsou akcie, futures a kryptoměny. Při obchodování lze harmonické vzorce použít k identifikaci potenciálních bodů obratu, oblastí supportu a rezistence a vstupních a výstupních bodů pro obchody.

Harmonické patterny v obchodování jsou založeny na myšlence, že trh má cyklické chování, které mohou představovat určité geometrické poměry, jako je Fibonacciho posloupnost. Tyto vzorce mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální trendy a obraty, což jim umožňuje činit informovaná obchodní rozhodnutí.

Obchodníci mohou používat harmonické vzorce k identifikaci oblastí supportu a rezistence. Když je identifikován harmonický pattern, mohou obchodníci použít další nástroje technické analýzy, jako jsou trendové linie, klouzavé průměry nebo analýza price action, aby potvrdili pattern a učinili informovaná obchodní rozhodnutí.

Harmonické vzorce lze také použít k identifikaci vstupních a výstupních bodů do obchodů. Obchodníci mohou například použít býčí harmonický vzorec k identifikaci oblasti supportu a hledat býčí svíčkový pattern nebo signál price action k potvrzení vstupního bodu.

Harmonický vzorec Gartley

Pattern Gartley je jedním z prvních popsaných harmonických vzorců. Říká se mu také “Gartleyho motýl” kvůli podobnosti obrysů cenových pohybů a Fibonacciho linií na grafu, které připomínají křídla motýla.

Fáze tvorby harmonického patternu Gartley

 • XA je prvním impulsem pohybu ceny na grafu
 • AB je korekce z prvního pohybu XA na přibližně 61,8 %
 • BC může být 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %, 88,6 % vlnové délky AB
 • CD může být 127,2 %, 146 %, 150 % a 161,8 % vlnové délky BC a končí kolem úrovně korekce 78,6 % vlnové délky XA
 • Bod D je posledním bodem ve vzorce, kde se očekává obrat ve směřování ceny
Býčí a medvědí vzorec Gartley
Býčí a medvědí vzorec Gartley

Harmonický pattern Butterfly (Motýl)

Vzorec Butterfly, který vytvořil Bruce Gilmore, je velmi podobný tomu výše uvedenému. Mnoho obchodníků si proto pochopitelně tyto dva patterny plete.

Fáze tvorby harmonického vzorce Butterfly

 • XA je prvním impulsem pohybu ceny na grafu
 • AB je korekce z prvního pohybu XA na přibližně 78,6 %
 • BC se může pohybovat od 38,2 % do 88,6 % vlnové délky AB
 • CD se může pohybovat od 161,8 % do 224 % vlnové délky BC a končí na přibližně 127,2 % vlnové délky XA
 • Bod D je posledním bodem patternu, kde se očekává obrat ve vývoji ceny
Býčí a medvědí vzorec Butterfly
Býčí a medvědí vzorec Butterfly

Harmonický vzorec 5-0

Vzorec 5-0 byl poprvé podrobně popsán v knize Scotta Carneyho “Harmonic Trading: Volume Two”, která vyšla v roce 2007. Vizuálně připomíná vzory Head & Shoulders a Wolf Waves.

Fáze tvorby harmonického vzorce 5-0

 • OX je prvním impulsem pohybu ceny na grafu
 • XA je korekce z prvního pohybu OX
 • AB se může pohybovat od 113 % do 161,8 % vlnové délky OX
 • BC je nejdelší vlna a může být mezi 161,8 % a 224 % vlnové délky AB
 • CD je poslední swing patternu a končí přibližně na 50 % vlnové délky BC a 88,6-113 % vlnové délky OX
 • Bod D je posledním bodem ve vzorce, kde se očekává obrat pohybu ceny
Býčí a medvědí pattern 5-0
Býčí a medvědí pattern 5-0

Harmonický vzorec Krab

Harmonický pattern Krab byl představen obchodní komunitě Scottem Carneym v roce 2000. Jeho výskyt na cenovém grafu signalizuje konec momentální cenové dynamiky a blížící se obrat.

Fáze tvorby harmonického vzorce Krab

 • XA je prvním impulsem cenového pohybu na grafu
 • AB je korekce z prvního pohybu XA v rozmezí od 38,2 % do 61,8 %
 • BC se může pohybovat od 38,2 % do 88,6 % vlnové délky AB
 • CD, nejdelší vlna, končí asi na 161,8 % vlnové délky XA a je prodloužením o 224–361,8 % vlnové délky BC
 • Bod D je posledním bodem v patternu, kde se očekává obrat cenového pohybu
Býčí a medvědí pattern Krab
Býčí a medvědí pattern Krab

Harmonický vzorec ABCD

Vzorec ABCD je jedním z nejpřímějších harmonických vzorců a na cenovém grafu vypadá jako diagonální blesk. Jde v podstatě o třívlnnou korekci, po které může pokračovat cenový pohyb ve směru hlavního trendu.

Fáze tvorby harmonického patternu ABCD

 • AB je prvním impulsem cenového pohybu na grafu
 • BC je korekce z prvního pohybu AB v rozmezí od 61,8 % do 78,6 %
 • CD je poslední vlna, která by mohla být 127,2 % až 161,8 % délky vlny BC a měla by být zhruba rovna impulsu AB
 • Bod D je posledním bodem ve vzorci, kde se očekává obrat ve směřování ceny
Býčí a medvědí vzorec ABCD
Býčí a medvědí vzorec ABCD

Harmonický vzorec Netopýr (Bat)

Vzorec Bat byl představen Scottem Carneym v roce 2001. Vyznačuje se dobrým poměrem Stop Loss vs. Take Profit: obvykle 1:2 a více.

Fáze formace harmonického patternu Netopýr

 • XA je prvním impulsem cenového pohybu na grafu
 • AB je korekce z prvního pohybu XA v rozmezí od 38,2 % do 50 %
 • BC se může pohybovat od 38,2 % do 88,6 % vlnové délky AB
 • CD, poslední vlna, představuje prodloužení o 161,8 % na 261,8 % vlnové délky BC a končí přibližně na úrovni korekce 88,6 % vlnové délky XA.
 • Bod D je posledním bodem ve vzorci, kde se očekává obrat ve směřování ceny
Býčí a medvědí vzorec Netopýr
Býčí a medvědí vzorec Netopýr

Harmonický vzorec Žraloka

Harmonický pattern Žralok popsal v roce 2011 Scott Carney. Jeho výskyt na cenovém grafu signalizuje možný obrat trendu. Vytvořený vzor vizuálně připomíná žraločí ploutev nebo jeho otevřenou tlamu.

Fáze tvorby harmonického vzorce Žralok

 • OX je prvním impulsem cenového pohybu na grafu
 • XA je korekce z prvního pohybu OX
 • AB se může pohybovat od 113 % do 161,8 % vlnové délky OX
 • BC je nejdelší vlnová délka, končí asi na 113 % vlnové délky OX a může být 161,8-224 % vlnové délky AB
 • Bod C je posledním bodem v patternu, kde se očekává obrat
Býčí a medvědí pattern Žralok
Býčí a medvědí pattern Žralok

Harmonické patterny na forexu

Harmonické vzorce na forexu jsou oblíbeným nástrojem technické analýzy, který se používá k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Tyto vzorce jsou tvořeny řadou cenových pohybů, které sledují specifické geometrické poměry, typicky Fibonacciho posloupnost. Harmonické patterny mohou obchodníkům pomoci identifikovat potenciální oblasti supportu a rezistence, stejně jako vstupní a výstupní body.

Jedním z nejběžnějších harmonických vzorců v obchodování na forexu je pattern Gartley. Vzorec Gartley je býčí vzorec, který lze identifikovat podle čtyř různých cenových bodů. Patří mezi ně bod X, který je začátkem vzorce, bod A, který představuje první pohyb dolů z bodu X, bod B, který je korekcí pohybu z A do X, a bod C, což je druhý pohyb dolů z bodu B. Bod D je konečným bodem vzorce a představuje korekci pohybu z X do A.

Dalším běžným harmonickým patternem na forexu je vzorec Butterfly. Vzorec Butterfly je býčí pattern, který lze identifikovat podle pěti různých cenových bodů. Patří mezi ně bod X, který je začátkem vzorce, bod A, který představuje první pohyb dolů z bodu X, bod B, který je zpětným trasováním pohybu z A do X, bod C, který je druhý pohyb dolů z bodu B a bod D, který je konečným bodem vzorce a představuje návrat pohybu z X do A.

Je důležité si uvědomit, že zatímco harmonické vzorce mohou být účinným nástrojem pro obchodování na forexu, nejsou neomylné. Obchodníci by měli vždy používat další analytické nástroje a strategie řízení rizik, aby minimalizovali svá rizika a zvýšili své šance na úspěch.

Harmonické vzorce na akciovém trhu

Harmonické patterny na akciovém trhu jsou podobné těm, které se nacházejí na forexu, kde je lze použít k identifikaci potenciálních trendů a obratů. Stejné geometrické poměry, jako je Fibonacciho sekvence, platí také pro akciový trh, což obchodníkům umožňuje používat harmonické vzorce k identifikaci klíčových úrovní supportu a rezistence.

Porozuměním a používáním harmonických vzorců na akciovém trhu mohou obchodníci činit informovanější obchodní rozhodnutí a potenciálně zlepšit svou ziskovost.

Závěr

Mnoho obchodníků při obchodování rádo používá harmonické patterny. Kombinace Fibonacciho poměrů s prvky Elliottových vln v těchto patternech pomáhá identifikovat potenciální body obratu na cenovém grafu a najít obchody s dobrým poměrem Stop Loss vs. Take Profit.

Harmonické vzorce jsou všestranné. Lze je použít v různých časových rámcích a finančních trzích. Pro automatizaci jejich detekce na grafu byly vytvořeny speciální indikátory. Před použitím harmonických vzorců v reálném obchodování byste měli otestovat jejich identifikaci a provedení na demo účtu.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
Líbil se vám tento článek?
2
0

Autor

RoboMarkets je broker založený v roce 2012, který se specializuje na obchodování s akciemi. Kromě toho ale nabízí také možnost obchodování s různými dalšími aktivy včetně indexů, ETF, forexu a komodit. Zákazníci RoboMarkets ocení zejména českou zákaznickou podporu přes telefon či chat, vedení obchodního účtu v CZK a možnost bezpoplatkového vkladu bankovním převodem v rámci ČR.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎