Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Podmínky pro psaní článků ve formě blogu na portálu Finex.cz

Portál Finex.cz svým uživatelům umožňuje psát a publikovat články ve formě blogu. Uživatel s publikací každého svého článku vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými na této stránce a dává provozovateli souhlas se zveřejněním článků a jejich částí na tomto portálu.

Blogy představují pouze názory jejich autorů

V každém článku publikovaném v sekci blogů jeho autor vyjadřuje pouze své osobní názory a postoje, ať už jsou jakékoli. Nejedná se tedy o názory v nutném souladu s postoji provozovatele portálu FInex.cz. Uživatelé však nesmí porušovat platné zákony České republiky nebo porušovat občanská práva a svobody jiných lidí či organizací včetně jejich práva na soukromí.

Uživatel by neměl ve svých článcích úmyslně zveřejňovat nepravdivé, zavádějící či neúplné informace a neměl by také útočit na jiné uživatele, ať už v rámci komunity Finex.cz, nebo mimo ni.

Každý uživatel se zavazuje, že ve svých článcích bude publikovat převážně obsah, který tématicky zapadá do obsahu publikovaného na finančním portálu Finex.cz.

Žádný článek by neměl obsahovat reklamu, a to ať už skrytou, nebo přiznanou. V případě, že má uživatel zájem o inzerci na portálu Finex.cz, má možnost o ni požádat a své články publikovat jako komerční sdělení.

Mezi provozovatelem portálu a autorem článků momentem publikace nevzniká pracovněprávní vztah. Uživatelé články píší ze své vlastní vůle a přesvědčení a pokud se souběžně nejedná o zaměstnance, dodavatele či partnera provozovatele, za zveřejnění článků nenáleží jejich autorům žádný honorář.

Autorská práva k textům i po publikaci náleží autorovi článku. Pokud jeho texty publikované v sekci blogů portálu Finex.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku musí vstoupit autor článku, nikoliv provozovatel portálu Finex.cz.

Ideální forma publikovaných článků

  • Články by měly držet formu, která bude pro jejich čtenáře snadno pochopitelná a přívětivá.
  • Nemělo by se jednat o zbytečně krátké texty, texty s gramatickými či stylistickými chybami, texty bez diakritiky nebo texty v cizím jazyce.
  • Články by měly být psány zejména s cílem edukace jejich čtenářů či sdílení vlastního názoru na aktuální či obecnou situaci na finančních trzích.
  • Články nesmí obsahovat text nebo části textů, které byly již v minulosti zveřejněny jinými portály, magazíny či dalšími médii a autor se zavazuje k tomu, že články publikované v sekci blogů na portálu Finex.cz již nebude jiným portálům, magazínům či médiím k publikaci nabízet.
  • Články nesmí obsahovat autorská díla (např. fotografie či texty) jiných autorů, k jejichž použití nemá autor článku od autora díla souhlas. Zdroje jednotlivých obrázků je možné při jejich nahrávání v systému uvést a v systému nechat vypsat.
  • Autor by měl vystupovat pod svým občanským jménem, ve svém profilu by měl mít svoji současnou fotografii a měl by mít veřejně dostupný uživatelský účet.
  • V ideálním případě by uživatel a autor článků publikovaných v sekci blogu měl mít plně vyplněný uživatelský profil vč. sekcí Moje bio a Můj stručný popis.

Jak systém publikace blogů funguje?

Po registraci na portálu Finex.cz uvidí uživatel na stránce svého profilu odkaz Napsat nový článek, po jehož prokliknutí se dostane na editor.

V tomto editoru může uživatel články psát, vkládat do nich obrázky, ukládat si rozepsané články jako koncepty, nebo články odeslat k publikaci.

Po odeslání článku k publikaci bude článek zkontrolován moderátorem a v případě, že bude v souladu s těmito podmínkami, bude publikován. V opačném případě bude jeho publikace zamítnuta a uživatel na stránce svého profilu tuto skutečnost uvidí zmíněnou včetně důvodu zamítnutí článku.

Poznámka

TIP: V závěrečné části článku je možné, aby autor doložil pravdivost svých tvrzení či odkázal na články s rozšiřujícími informacemi přidáním URL odkazů v sekci Další zdroje informací. Nejedná se však o povinnost.

V případě, že se uživatel portálu Finex.cz rozhodne stát blogerem a publikuje 1 nebo více článků, automaticky bude jeho profil nastavený na veřejný, což znamená, že informace, které o sobě na stránce úpravy svého profilu vyplní, budou přístupné všem čtenářům. Jedná se informace, jako např. titul, jméno, příjmení, profilový obrázek či popisek jeho samého. E-mailová adresa a adresa bydliště nejsou tímto způsobem zveřejněny nikdy.

Využití publikovaných článků provozovatelem

Články ve formě blogu publikované na portálu Finex.cz může dle svého vlastního uvážení provozovatel propagovat v různých sekcích v rámci portálu i mimo něj.

Možnost odmítnutí publikace článků

V případě, že moderátor portálu Finex.cz shledá, že uživatel publikuje články v rozporu s těmito podmínkami, má možnost publikaci odmítnout nebo bez předchozího upozornění i zpětně zrušit.

V případě prohřešků vůči těmto podmínkám si provozovatel portálu vyhrazuje právo odebrat uživateli možnost články publikovat.

Změna podmínek

Tyto podmínky použití blogového systému na portálu Finex.cz se mohou kdykoli bez předchozího oznámení změnit. Je tedy na každém autorovi, aby tyto podmínky stále sledoval.

Poslední aktualizace těchto podmínek proběhla 10. 1. 2022

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.