Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Kryptoměny! » Chia

Kryptoměna Chia Network (XCH) - Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

Graf kurzu Chia Network (XCH)

Kurz XCH
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
BTC
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Kalkulačka: XCH to CZK

XCH
CZK
CZK
USD
EUR

Informace o kryptoměně Chia Network (XCH)

Chia Network je relativně mladou kryptoměnou vytvořenou teprve v květnu roku 2021. Ve vývoji je však podstatně delší dobu, přesněji od srpna roku 2017. Má za cíl konkurovat Bitcoinu, ve své vizi je však mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Stejně jako Bitcoin, i Chia Network používá originální Nakamotův konsenzus, avšak s jedním zásadním rozdílem – nevyužívá mechanismus Proof of Work (PoW), ale Proof of Space and Time (POST). PoST je podle vývojářů Chia Network mnohem šetrnější pro životní prostředí, z hlediska úspěšnosti na trhu sází Chia právě na tuto diferenciaci.

Horní hranice celkového počtu XCH coinů, na rozdíl od Bitcoinu, není omezená. Až do roku 2024 bude vytvořeno vždy 64 XCH mincí každých 10 minut, s odstupem času se bude tempo snižovat (mechanismus půlení podobný Bitcoinu).

Obsah článku o kryptoměně Chia Network

1.Úvod do kryptoměny Chia Network – v čem je unikátní?2.Mechanismus Proof of Space and TimeProof of SpaceProof of Time3.Tokenomika kryptoměny Chia Network4.Historický vývoj ceny kryptoměny Chia Network5.Tvůrci kryptoměny Chia Network6.Vyplatí se investice do kryptoměny Chia Network? Výhody a nevýhody7.Dá se kryptoměna Chia Network těžit?8.Kde nakoupit kryptoměnu Chia Network?9.V jaké peněžence držet kryptoměnu Chia Network?

Úvod do kryptoměny Chia Network – v čem je unikátní?

Snad každý slyšel o vysoké energetické náročnosti těžby Bitcoinu nebo Etherea. Jsou různé způsoby řešení, příkladem může být třeba hojně rozšířený mechanismus Proof of Stake. Tvůrci Chia Network však zvolili úplně jiný přístup. Částečně se oprostili od výpočetního výkonu a zaměřili se spíše na možné využití volného místa na pevných discích.

Výsledkem výzkumu od roku 2017 byl nový algoritmus Proof of Space and Time (POST), který si podrobně vysvětlíme v samostatné kapitole. Dle autorů činí právě nový algoritmus Chia Network mnohem bezpečnějším blockchainem kvůli zvýšené decentralizaci.

Logo Chialisp
Logo Chialisp
Zdroj: github.com

Paralelně s POST Chia Network vytvořila ještě vlastní programovací jazyk Chialisp, označuje jej za snadno auditovatelný, bezpečný a plně využívající možnosti kryptoměn.

Chia Network kromě toho však vyvíjí i další nástroje zlepšující provádění chytrých transakcí, svůj výzkum a vývoj financuje ze strategické rezervy – z 21 000 000 předtěžených XCH mincí.

Mechanismus Proof of Space and Time

V rámci PoST se už nejedná o těžbu jako u PoW, ale o činnost označovanou autory Chia Network jako "farming" – česky farmení. Skládá se ze dvou funkcí, které si dále rozebereme.

Proof of Space

Proof of Space využívá volné místo na pevném disku, kam zapisuje velké soubory dat reprezentující zabraný podíl na disku. Ten je následně ověřován a pokud uživatel podmínky volného místa splní, může získat mince XCH.

Uživatel generováním a ukládáním těchto velkých souborů tak "zaseje" imaginární semínka chia na své volné místo v počítači. Volné místo je rozděleno na "parcely" (plots), které reprezentují unikátní číselné soubory. Pro vytvoření souborů na volné místo je nutné mít nainstalovaný originální software (podobně jako těžebního klienta v rámci PoW).

plotting chia na hdd
Vizualizace pěstování Chia na pevném disku
Zdroj: chia-plots-sale.com

Software v pravidelných intervalech (18 sekund) odesílá farmářům výzvy, na každou výzvu následně farmář prohlédá své parcely. Pokud výzvu splní (uživatel musí mít co nejvíce podobné šifrované číslo (hash) s číslem (hashem) výzvy, do technických detailů výpočtu v rámci zachování délky článku zacházet nebudeme), vyhrává blok.

Pravděpodobnost výhry farmáře se logicky zvyšuje s velikostí alokovaného volného místa. Tedy čím více parcel farmář vlastní (počet souborů na disku) tím větší šanci na odměnu má. Samotný proof of space není nijak zabezpečený, proto Chia potřebuje i Proof of Time.

Proof of Time

Proof of Time doplňuje proof of space skutečností, že za účelem "sklizení" chia mincí není nutné paralelně zvětšovat výpočetní výkon (na rozdíl od těžby BTC nebo ETH) – zajišťuje tedy ekologičnost POST.

Hlavní funkcí PoT je ale zajištění bezpečnosti a prokázání existence parcel na disku uživatele právě po nějaký čas. Zároveň také zamezuje jakémukoliv falšování výpočtů v Proof of Space.

Tokenomika kryptoměny Chia Network

Dle poslední verze business whitepaperu bylo před spuštěním kryptoměny předtěženo celkem 21 000 000 XCH mincí označovaných jako "strategická rezerva". Mince jsou však nedostupné veřejnosti a jsou určené pro manipulaci vývojářským týmem.

Je tedy nutné si uvědomit, že kolem 93% všech mincí je nyní drženo týmem, myšlenku decentralizace tato skutečnost poněkud staví na hlavu. Tým argumentuje potřebou financí pro další vývoj a adopci Chia Network.

Uvolňování mincí XCH

Nyní si povíme něco o pravidelném tvoření nových XCH mincí a jak se emise liší od Bitcoinu.

Na následujících obrázcích můžeme vidět přehledné rozdělení emise XCH mincí během prvních 21 let existence tohoto systému. Půlení je prováděno každé 3 roky – během prvních 3 let existence bude vytvořeno každých 10 minut 64 XCH mincí, v dalších 3 letech pouze 32 XCH mincí, a tak dále…

Rozvrh emise mincí do konce roku 12
Rozvrh emise mincí do konce roku 12
Zdroj: chia.net

Půlení skončí 12. rokem existence, od té doby se tempo ustálí na inflaci ve výši 4 XCH každých 10 minut.

Rozvrh emise mincí do konce roku 21
Rozvrh emise mincí do konce roku 21
Zdroj: chia.net

Dle tabulky výše tedy bude trvat zhruba 21 let, než se podíl farmením získaných odměn bude rovnat strategické rezervě.

Ještě jednou pro jistotu ale zmiňujeme, že Chia Network oproti Bitcoinu nemá žádný horní limit zásoby mincí. Nové mince jsou tedy od 13. roku existence tvořeny rychlostí cca 4 XCH za 10 min do nekonečna.

Historický vývoj ceny kryptoměny Chia Network

Chování ceny kryptoměny Chia Network (XCH) v průběhu času není moc příznivé. V době psaní tohoto článku (říjen 2021) se nachází na zhruba o 85 % nižší ceně, než při svém zalistování na burzu.

Svého dosavadní nejvyšší ceny dosáhly mince XCH dne 15. května 2021, rezistence na 1 600 USD byla dvakrát otestována, a od té doby můžeme být bohužel svědky klesajícího trendu.

Vývoj ceny mincí XCH

Kryptoměna by měla dle očekávání vývojářů konkurovat Bitcoinu díky svému novému algoritmu. Náladu trhu však kazí velké množství XCH držené týmem. Od povolení transakcí tým nepřišel s žádným dalším velkým oznámením, což se pozvolně projevuje na klesající ceně.

Tvůrci kryptoměny Chia Network

Jedná se o open-source projekt, takže na vývoji se podílí také komunita.

Vyplatí se investice do kryptoměny Chia Network? Výhody a nevýhody

Chia Network (XCH) má rozhodně zajímavý nápad. Hlavním lákadlem je šetření životního prostředí při ověřování transakcí a nový typ algoritmu. Nic však nemusí být tak růžové, jak se zdá. Tvůrci kryptoměny drží velmi velký podíl mincí, za dobu existence jsme nebyli svědky větších aktualizací a trend ceny též není moc příznivý.

Výhody

 • "Zelená" kryptoměna – šetří životní prostředí kvůli nízké energetické náročnosti
 • Open-source – komunita se může podílet na vývoji
 • Investice do velkokapacitních disků je mnohem levnější, než do výkonných grafických karet

Nevýhody

 • Zásoba mincí nemá horní limit – to může do budoucna ovlivnit vývoj ceny
 • Velmi velký podíl mincí drží tým
 • Ačkoliv je nápad unikátní, činnost týmu se zdá být poněkud chabá
 • Od uvedení na trh postupně cena klesá
 • Kromě ekologie nemá (zatím) Chia žádné další využití

Dá se kryptoměna Chia Network těžit?

Vzhledem k algoritmu POST nemůžete kryptoměnu Chia Network "těžit", můžete ji však "farmit". Budete k tomu potřebovat originální software podobný těžebnímu programu a spoustu volného místa na disku (alespoň 108 GB na první parcelu).

Rozhraní oficiálního software pro farming
Rozhraní oficiálního software pro farming
Zdroj: windowscentral.com

Při farmení si dejte pozor na upadávání počítače do spánku – sklízet kryptoměny můžete pouze při běžícím programu. Vytěžené mince XCH jsou následně automaticky ukládány do peněženky, kterou si při stažení programu založíte – více v kapitole o peněžence.

Kde nakoupit kryptoměnu Chia Network?

Pokud nechcete kryptoměnu Chia Network farmit, můžete ji nakoupit i na různých centralizovaných burzách. Nyní je dostupná například na Huobi Global, OKExu nebo KuCoinu.

V jaké peněžence držet kryptoměnu Chia Network?

Program používaný pro farmení Chia Network (XCH) zároveň funguje jako softwarová peněženka – při prvním spuštění jste vyzváni k vytvoření nové peněženky pomocí vygenerování nového privátního klíče. Po vygenerování se zobrazí 24 místná seed phrase, kterou si pečlivě uschovejte.

V ekosystému Chia Network vznikla i první samostatná DeFi softwarová peněženka Nucle – kryptoměny XCH je možné držet i zde.

Pokud nakoupíte kryptoměny na centralizovaných burzách, informace o vašich kryptoměnách drží burza. Ačkoliv se jedná o nejjednodušší a nejpohodlnější způsob, riskujete možnou ztrátu finančních prostředků v případě hackerského útoku.

Chia má pro přenos transakcí vlastní síť se stejnojmenným označením XCH, tudíž není problém mince odeslat na softwarovou peněženku a naopak.

Nejbezpečnější variantou je držení kryptoměn v hardwarových peněženkách typu Trezor nebo Ledger. Chia Network ale prozatím nepodporuje podepisování transakcí v offline režimu a tudíž není zatím podporována žádnou hardwarovou peněženkou.

Nehodnoceno
Baserank rating™
Chia Network
Chia Network je zajímavou kryptoměnou přinášející nový algoritmus PoST, díky kterému je ověřování transakcí mnohem méně nákladné a šetří tak životní prostředí. Jakých výsledků se ale nakonec dočká? To ukáže jen čas.
 • "Zelená" kryptoměna – šetří životní prostředí kvůli nízké energetické náročnosti
 • Open-source – komunita se může podílet na vývoji
 • Investice do velkokapacitních disků je mnohem levnější, než do výkonných grafických karet
 • Zásoba mincí nemá horní limit – to může do budoucna ovlivnit vývoj ceny
 • Velmi velký podíl mincí drží tým
 • Ačkoliv je nápad unikátní, činnost týmu se zdá být poněkud chabá
 • Od uvedení na trh postupně cena klesá
 • Kromě ekologie nemá (zatím) Chia žádné další využití

Více informací o Chia

KryptoměnaChia
SymbolXCH
Vytvořeno2021
Webové stránkyhttps://www.chia.net/
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů6 372 446
Maximální počet tokenů
Obchodní objem (24h)$7 605 587
Tržní kapitalizace$286 867 052
Změna ceny za 24h+1,12%

Vývoj ceny kryptoměny Chia za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Symbol
01. 02. 2023 Načítání... XCH
31. 01. 2023 Načítání... XCH
30. 01. 2023 Načítání... XCH
29. 01. 2023 Načítání... XCH
28. 01. 2023 Načítání... XCH
27. 01. 2023 Načítání... XCH
26. 01. 2023 Načítání... XCH
25. 01. 2023 Načítání... XCH
24. 01. 2023 Načítání... XCH
23. 01. 2023 Načítání... XCH
22. 01. 2023 Načítání... XCH
21. 01. 2023 Načítání... XCH
20. 01. 2023 Načítání... XCH
19. 01. 2023 Načítání... XCH

Ohodnoťte kryptoměnu Chia


Připojte se k diskuzi

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo