Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Akcie » Unipetrol

Akcie Unipetrol (UNIPETROL) - Historie a současnost

Akcie Unipetrol již není možné obchodovat.

Unipetrol je rafinérská a petrochemická akciová společnost. Jde o jedinou firmu v Česku, která zpracovává ropu, a také o jednoho z nejvýznamnějších hráčů na poli výroby a prodeje pohonných hmot, plastů a hnojiv ve střední Evropě.

Akcie Unipetrol, jedné z největších českých společností už bohužel nelze obchodovat. Vedení Unipetrolu se v roce 2018 rozhodlo odkoupit všechny veřejně obchodované akcie a stáhnout se z Pražské burzy. Polský vlastník PKN Orlen tak nyní kontroluje 100 % akcií Unipetrolu.

Snad nejznámější značkou Unipetrolu je síť čerpacích stanic Benzina, podle počtu zastávek největší řetězec v Česku.

Pojďme si něco málo říct o této společnosti a podívat na to, jak se akciím Unipetrolu na burze dařilo.

Obsah článku o akciích Unipetrol

1.Historie společnosti2.Akcie Unipetrol vývoj (graf)3.Dividendy Unipetrol4.Unipetrol a současnost5.Shrnutí aktivit Unipetrolu6.Diskuze o akciích Unipetrolu (komentáře)

Historie společnosti

Počátky bohaté tradice chemického průmyslu v severních Čechách sahají hluboko do minulosti ještě před světovými válkami. Ovšem Unipetrol samotný vzniká na sklonku roku 1994 z podnětu Fondu národního majetku. Společnost byla založena státem jako sjednocující představitel severočeského petrochemického průmyslu, který se měl brzy privatizovat.

Vláda Miloše Zemana rozhodla o privatizaci Unipetrolu v roce 2001 ve prospěch koncernu Agrofert Andreje Babiše. Agrofert však nakonec slíbenou částku 11,7 mld Kč českému státu nezaplatil, a tak další vláda Vladimíra Špidly přistoupila na nové kolo odstátnění Unipetrolu.

V dubnu 2004 vláda novou soutěž rozsoudila ve prospěch polské skupiny PKN Orlen, která zaplatila 11,3 mld Kč za 63 % akcií. Přechod Unipetrolu do polských rukou se definitivně ukončil v roce 2005. PKN Orlen vlastní chemičky, benzínky a rafinérie Unipetrolu dodnes.

Akcie Unipetrol vývoj (graf)

Akcie Unipetrolu od 2002 do 2018, měsíční graf
Akcie Unipetrolu od 2002 do 2018, měsíční graf (Zdroj: Unipetrol.cz)

Akcie Unipetrolu si bylo možné zakoupit v lednu 2002 za cenu 41 Kč. Poté akcie průběžně stoupaly na hodnotě až do konce roku 2007, kdy vyšplhaly na svůj vrchol 337,6 Kč. Finanční krize v letech 2008-2009 zasáhla i Unipetrol, který se v tomto období propadl skoro až na 100 Kč za jeden akciový podíl.

Od té doby se cena pohybovala po mnoho let v úzkém pásmu a až v září 2017 došlo k překonání bezmála 10 let starého rekordu. Historického maxima dosáhly akcie Unipetrolu v září 2018 (390 Kč) krátce před svým odchodem z burzy. Svůj mnohaletý závod o přízeň českého akcionáře na Burze cenných papírů Praha zakončil Unipetrol 25. 9. 2018 na ceně 384 Kč.

Celkově jde tedy o více než devítinásobné zhodnocení akcií od roku 2002 do 2018, ovšem bez připočtení inflace.

Odkoupení veřejně obchodovaných cenných papírů drobných akcionářů a stažení Unipetrolu z Pražské burzy se odehrálo 26. září 2018. Akcionáři obdrželi za jeden akciový podíl 380 Kč jako finanční kompenzaci. Přibližně 300 akcionářů (1,3 %) s tímto finálním vytěsněním drobných majitelů cenných papírů nesouhlasilo a podalo na Unipetrol žalobu v naději, že vysoudí vyšší částku.

Částečné odkoupení akcií (31 %) přitom proběhlo už v únoru 2018 na základě tzv. Dobrovolného veřejného návrhu a za totožnou sumu 380 Kč za jeden podíl. PKN Orlen tehdy navýšil svůj vlastnický podíl na 94 %. Po konečném vytěsnění drobných akcionářů z konce září 2018 už polský koncern vlastní 100 % Unipetrolu.

Neobdrželi jste za držené akcie kompenzaci?

Pokud jste byli akcionáři společnosti Unipetrol a za své akcie jste ještě neobdrželi kompenzaci ve výši dohodnutých 380 Kč, možná Vám pomůže vyjádření Ing. Roberta Pechy, ředitele podpory a rozvoje procesů UNIPETROL RPA s.r.o.:

Dobrý den,
Valná hromada společnosti UNIPETROL dne 28. 8. 2018 rozhodla o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.). Proto Vám byly cenné papíry odepsány z majetkového účtu. Aby Vám bylo vyplaceno protiplnění za odebrané cenné papíry, postupujte podle instrukcí uvedených na internetových stránkách vytěsňované společnosti UNIPETROL, a.s. https://www.unipetrol.cz v sekci Akcionáři – Nucený přechod akcií Unipetrol.

Co se týče vytěsnění minoritních akcionářů, nucený odkup akcií je za 380 Kč za jednu akcii. Prosím přečtěte si detailně pokyny k vyplacení protiplnění, které najdete na našich webových stránkách a také v první příloze, dále je nutno vyplnit jeden z formulářů. Pokud jste fyzická osoba s adresou v ČR, prosím vyplňte přiložený formulář, tak jak popsáno v Oznámení o zpřístupnění formulářů.

Nucený přechod akcií Unipetrol

Žádost je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat v obálce nadepsané v levém horním rohu "UNIPETROL" na adresu:

Česká spořitelna, a.s., CEN 8430, Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
Česká republika

Výplaty protiplnění se již začaly uskutečňovat začátkem měsíce října 2018, a budou se Českou spořitelnou provádět postupně, tak jak budou formuláře obdrženy. Co se týče udané lhůty pro obdržení formulářů Českou spořitelnou mi bylo sděleno, že Česká spořitelna formuláře stále akceptuje."

Proč Unipetrol odešel z burzy?

Nabízí se otázka, proč Unipetrol, resp. polský vlastník k tomuto radikálnímu kroku přešel? Upřímná odpověď na tuto otázku je, že nevíme.

V tiskových zprávách, ve výročních zprávách, v záznamech zasedání valné hromady, ani ve zprávách jiných ekonomických portálů nenalezneme žádné sofistikované zdůvodnění.

Nacházíme pouze suché oznámení, že PKN Orlen si přeje stát se 100 % vlastníkem (a mít tak absolutní kontrolu nad děním v Unipetrolu, což se jeví jako to nejjednodušší vysvětlení).

Dividendy Unipetrol

Unipetrol patřil k podnikům, které dividendu většinou nevyplácely a své zisky reinvestovaly do další výroby. V roce 2018 vedení zklamalo minoritní akcionáře nejen jejich vytěsněním, ale i rozhodnutím nevyplatit žádnou dividendu. Ta byla přitom vyplacena v předcházejících dvou letech.

V roce 2017 se valná hromada Unipetrolu dohodla na dividendě 8,30 Kč na akcii a v roce 2016 na ceně 5,52 Kč na akcii. Ovšem předtím se petrochemická společnost rozhodla pro vyplacení dividendy až za rok 2007. Tehdy to však byla vysoká suma 17,65 Kč na jeden akciový podíl.

Unipetrol a současnost

A co dnešek? Rozhodnutí Unipetrolu vystoupit z burzy nesouviselo se zhoršujícím se výkonem firmy. Naopak se podle posledních výsledků zdá, že se společnost nachází v dobré finanční kondici. Za první půlrok 2019 tržby Unipetrolu dosáhly čísla 34,1 mld Kč. Jedná se o 10 % zvýšení tržeb oproti předcházejícímu roku. Celkově společnost pravidelně vykazuje zisky od roku 2015.

Zároveň se podnik začal chlubit svou expanzí sítě čerpacích stanic na Slovensko. Dceřiná firma Benzina je už nejméně dva roky jedničkou na českém trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot – od doby, co od německého OMV odkoupila většinu tuzemských stanic.

Do budoucna Unipetrol ústy generálního ředitele Tomasze Wiatraka plánuje pokračovat ve svých investicích do modernizace, ekologizace výroby, výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a biopaliv. Jedním z příkladů je nedávné rozhodnutí vedení firmy z 11. října 2019 vybudovat první českou veřejnou čerpací stanici na vodík, která má začít plně fungovat v druhé polovině 2020.

Ekonomická data Unipetrolu od 2012 do 2017
Ekonomická data Unipetrolu od 2012 do 2017 (Zdroj: Výroční zpráva Unipetrolu 2017)

Shrnutí aktivit Unipetrolu

  • Zpracování ropy a ropných produktů
  • Výroba komoditních petrochemických produktů
  • Výroba polymerních materiálů
  • Výroba minerálních mazacích olejů a plastických maziv
  • Výroba dalších speciálních rafinérských a petrochemických produktů
  • Distribuce pohonných hmot a provozování čerpacích stanic

Mimo uvedené hlavní činnosti se společnost zabývá také činnostmi, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a vlakové dopravy, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru a jiné.

Vlastnická struktura skupiny UNIPETROL k 31. březnu 2018
Vlastnická struktura skupiny UNIPETROL k 31. březnu 2018 (Zdroj: Nefinanční zpráva Unipetrolu 2017)

Vyzkoušejte si obchodování akcií

Akcie Unipetrolu již není možné obchodovat, ale jsou tu i jiné možnosti.

Pokud přemýšlíte o tom, že byste začali obchodovat, můžete využít například českého brokera XTB. Tento broker nabízí mnoho českých a zahraničních aktiv. Níže naleznete detailní recenzi XTB.

Favorit redakce
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
  • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
  • Dobrá zákaznická podpora v češtině
  • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
  • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Video: Vzorové nákupy akcií ČEZu u brokera XTB

Užitečné odkazy:


Více informací o akciích Unipetrol (UNIPETROL)

JménoUnipetrol
TickerUNIPETROL
Webové stránkyhttps://www.unipetrol.cz
Založeno1994
SektorEnergie
PrůmyslRopa/plyn a spotřební paliva
Vyplácí dividendy?

Vývoj ceny akcie Unipetrol za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Ticker
29. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
28. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
27. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
26. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
25. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
24. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
23. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
22. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
21. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
20. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
19. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
18. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
17. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL
16. 03. 2023 Načítání... UNIPETROL

Ohodnoťte akcie firmy Unipetrol


Diskuze k článku 17
Petra Vilímková

U České spořitelny jsem již neuspěla s vyplacením dividend UNIPETROL-u, ty jsem zdědila a teď nevím kam a na koho se mohu dál obrátit.

Eliška Ševelová
Odpověď na Petra Vilímková

Dobrý den, máme stejný problém, zděděné akcie, které bychom chtěli prodat. Prosím napište nám jak máme postupovat a na koho se obrátit. Děkujeme.

Opíchalová Marcela

Dne 7.7. jsem podala žádost o odprodej akcií Unipetrolu,s prosbou o zprávu,zda žádost došla. Dodnes nemám v ruce nic.Ani se mi neozvali.Na koho se mám obrátit?

Petr

A co automatický přechod akcionářů Unipetrolu pod nový Orlen ?

Věra Chovancová

Dobrý den,prosím o radu,můj manžel zemřel v roce 2017, našla jsem jeho kuponovou knížku UNIPETROL,,chtěla bych akcie prodat, prosím,co mám pro to podniknout.Děkuji za odpověd.Chovancová Věra

Portál Finex.cz
Odpověď na Věra Chovancová

Dobrý den, v tomto případě doporučujeme kontaktovat Českou spořitelnu, která by Vám měla být schopna poradit, jak a kde máte o odkup akcií požádat. Jejich korespondenční adresu zasíláme níže:

Česká spořitelna, a.s., CEN 8430, Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4

Zbořilová

Dobrý den.
Mně uvedené informace pomohly. Postupovala jsem dle instrukcí Ing. Roberta Pechy, které do diskuse vložila paní Vasilková. Dne 14.10.2020 jsem odeslala doporučeně žádost o výplatu protiplnění na výše uvedenou adresu České spořitelny a.s. Za 9 dnů jsem měla připsánu na účet úhradu 380 Kč/1 akcii.
Děkuji.

Portál Finex.cz
Odpověď na Zbořilová

Dobrý den, to máme radost, že se podařilo. Přejeme hezký den.

Jarmila Špeciánová

Mám ještě akcie Unipetrolu je šance je prodat?

Pavel Riha
Odpověď na Jarmila Špeciánová

To mne též zajímá, také mám akcie Unipetrol!

František PEŠEK
Odpověď na Jarmila Špeciánová

Stejný dotaz ” Mám ještě 55 ks akcií Unipetrolu,Mohu žádat vyplacení za současnou jejich cenu a zrušení vlastnictví -prodej ?

Portál Finex.cz
Odpověď na František PEŠEK

Dobrý den. Mělo by to být možné. Zeptám se Vás ještě – kde a za jakých podmínek tyto akcie držíte?

pelinka
Odpověď na Portál Finex.cz

mám 110 akcií UNIPETRPOLU. Nechce se mi věřit, že PKN Orlen kontroluje 100% akcií, když mne nikdo o odkup nepožádal

Vasilková
Odpověď na Portál Finex.cz

Dobrý den,
také mám 11 akcií UNIPETROL a chtěla bych je prodat. Akcie jsem získala v kuponové privatizaci a od té doby “leží” (centrální evidence cenných papírů). Dopisy o výplatě dividendy mi chodily z České spořitelny.
Děkuji

Portál Finex.cz
Odpověď na Vasilková

Dobrý den. Ve Vašem případě bych se podíval na webové stránky České spořitelny, našel si kontakty a oslovil napřímo je. Nikdo jiný Vám s tím pravděpodobně nebude schopen pomoci.

Vasilková
Odpověď na Vasilková

Dobrý den,
snad pomůže i ostatním v této diskusi:
Dnes jsem dostala odpověď přímo od Ing. Roberta Pechy, ředitele podpory a rozvoje procesů UNIPETROL RPA s.r.o.:

Dobrý den,
Valná hromada společnosti UNIPETROL dne 28. 8. 2018 rozhodla o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.). Proto Vám byly cenné papíry odepsány z majetkového účtu. Aby Vám bylo vyplaceno protiplnění za odebrané cenné papíry, postupujte podle instrukcí uvedených na internetových stránkách vytěsňované společnosti UNIPETROL, a.s. http://www.unipetrol.cz v sekci Akcionáři – Nucený přechod akcií Unipetrol.

Co se týče vytěsnění minoritních akcionářů, nucený odkup akcií je za 380 Kč za jednu akcii. Prosím přečtěte si detailně pokyny k vyplacení protiplnění, které najdete na našich webových stránkách a také v první příloze, dále je nutno vyplnit jeden z formulářů. Pokud jste fyzická osoba s adresou v ČR, prosím vyplňte přiložený formulář, tak jak popsáno v Oznámení o zpřístupnění formulářů.

Nucený přechod akcií Unipetrol

Žádost je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat v obálce nadepsané v levém horním rohu „UNIPETROL“ na adresu:

Česká spořitelna, a.s., CEN 8430, Back Office investičních produktů
Budějovická 1518/13b
140 00 Praha 4
Česká republika

Výplaty protiplnění se již začaly uskutečňovat začátkem měsíce října 2018, a budou se Českou spořitelnou provádět postupně, tak jak budou formuláře obdrženy. Co se týče udané lhůty pro obdržení formulářů Českou spořitelnou mi bylo sděleno, že Česká spořitelna formuláře stále akceptuje.

Portál Finex.cz
Odpověď na Vasilková

Dobrý den, moc děkujeme za Vaši zprávu a doplňujeme toto info i do textu recenze výše. Snad to někomu pomůže. :-)

Zobrazit další odpovědi (1)
Zobrazit další odpovědi (2)
Zobrazit další odpovědi (2)
Připojte se k diskuzi

Další Akcie, které by vás mohly zajímat

RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo