Finex.cz logo
Menu
Finex » Akcie » Cenné papíry: Co to je a jak je obchodovat?

Cenné papíry: Co to je a jak je obchodovat?

Cenné papíry: Co to je a jak je obchodovat?

Každý z vás určitě již někdy přemýšlel nad tím, jak anebo kam investovat své peníze. Jedním z dobrých řešení jsou cenné papíry, které vám dokáží přinést nemalé zisky a můžete si navíc vybrat i z více druhů. Mnoho lidí však neví, co si pod tímto názvem představit a jak vlastně cenné papíry fungují.

O co se tedy jedná? A jak do nich investovat?

Co jsou to cenné papíry?

Cenné papíry představují listinu, která vám dává právo uplatňovat určitý nárok. Přesněji tedy představují pohledávku vůči osobě či subjektu, který daný cenný papír vydal neboli emitentovi. Jedná se tak o situaci, kdy emitenta můžeme přirovnat k dlužníkovi a osobu vlastnící cenný papír k věřiteli. Zkráceně tedy tato listina potvrzuje dluh, který má emitent splatit.

Cenné papíry jsou především využívány k získání finančních prostředků ze strany emitenta, ten tak může financovat své podnikaní. Na druhou stranu věřitel získá možnost investovat své peníze a zároveň tak tvořit zisk.

Kdo je to emitent

Jak už bylo řečeno emitent je osoba nebo subjekt, který má právo vydat cenný papír. Zároveň je však dobré vědět kdo se jím může stát:

 • podnik
 • banka
 • stát
 • občan (pouze směnky a šeky)
 • město

Podle čeho je rozdělujeme

Cenné papíry dělíme podle druhu, podoby a formy. Pokud se jedná o podobu rozdělujeme je na listinné a zaknihované. Listinné cenné papíry mají fyzickou podobu a jsou zachycené na papíře naopak zaknihované cenné papíry mají jen elektronickou podobu a jsou uložené v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Jako další můžeme cenné papíry rozlišovat podle formy, a to především z hlediska toho, jakým způsobem je prováděna změna majitele daného cenného papíru. Takto je tedy můžeme dělit na cenné papíry na:

 • doručitele – jméno majitele není na listině uvedeno a vlastníkem je ten kdo ji předloží. Proto jsou snadno obchodovatelné.
 • jméno – jméno majitele je napsáno na listině a změna může být provedena po schválení emitentem. Jsou hůře obchodovatelné.
 • řád – kombinace dvou předchozích typů. Nový majitel pouze napíše své jméno na rub cenného papíru.

Cenné papíry kapitálového trhu a peněžního trhu

Jako poslední rozdělujeme cenné papíry podle trhu, na kterém jsou obchodovány, a to na buď na kapitálovém trhu anebo peněžním trhu. Na kapitálovém trhu se obchoduje pouze s dlouhodobými cennými papíry na dobu delší než jeden rok. Mezi ně patří:

 • majetkové cenné papíry (akcie, podílové listy)
 • úvěrové cenné papíry (obligace, hypoteční zástavní listy)

Na peněžním trhu se obchoduje pouze s krátkodobými cennými papíry, tedy papíry s dobou držení kratší než jeden rok či přesně jeden rok. Mezi ně patří:

 • šeky
 • směnky

Jak obchodovat s cennými papíry

Například české akcie můžete obchodovat na Burze cenných papírů Praha. Jenže to je pro menší obchodníky jako používat “kanón na komára” a proto existují i akcioví brokeři pro retailové investory, kteří nabízí menší minimální výši obchodu, nižší poplatky pro menší obchody a zpravidla jednoduché obchodní platformy.

Doporučení akcioví brokeři pro retailové klienty

Favorit redakce
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
 • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
 • Dobrá zákaznická podpora v češtině
 • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo

RoboMarkets

★ 92 %

U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
AdmiralMarkets logo

AdmiralMarkets

★ 90 %

U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Dluhopisy představují dlouhodobý závazek emitenta k majiteli cenného papíru. Emitent emisí dluhopisů získá kapitál k financování své činnosti a investor vytvoří svůj vlastní zisk, který představuje určité procento z nominální hodnoty dluhopisu. Po uplynutí doby splatnosti emitent opět dluhopis odkoupí a zaplatí i úroky, které poté tvoří celý zisk investora.

Dluhopisy si můžete koupit od firem napřímo, zprostředkovaně přes stránky sdružující emitenty dluhopisů, nebo v rámci dluhopisového podílového fondu.

Reklama

Ohodnoťte tento článek

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Gazprom ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví a forex brokeři

XTB logo
XTB★ 93 %
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
AdmiralMarkets logo
AdmiralMarkets★ 90 %
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo